Son Haberler
Anasayfa / şiiristan / AH ŞU MISRALAR4

AH ŞU MISRALAR4

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

61.Herkes yahşi men yaman
Herkes buğday men saman
Alvarlı Efe

 

 

62.Lâ’net ol devlete kim ola gıdâ

Eşk-i çeşm-i fukarâ subh u mesâ…

NÂBÎ

Gece gündüz fakirlerin göz yaşıyla beslenen o devlete-mutluluğa-lanet olsun.

 

 

63. Âh mine’l-berdi ve hâlâtihî
Ebrede cismî bi-bürûdâtihî
Tahir el-Mevlevi
Ah kıştan ve kışın elinden,
Soğuğuyla dondurdu beni.
64. kar dindi

gerçekten dindi

ellerine bakabilirsin artık.

Turgut UYAR

 

 

65. Onlara anlat yağmur karşılıklı yağar
Ruhların içindeki müzikle karşılıklı
Sezai Karakoç

 

 

66. Bu bir mektup olsaydı
Seni güldürürdüm mutlaka
Fakat bu bir şiir, bağışla..
Haydar ERGÜLEN

 

67. Benüm Ferhâd gam başumda her derd ü belâ şimdi
Benüm Mecnûn gibi vâdî-i gamda mübtelâ şimdi
Hâşimî
Ferhâd benim, her dert ve bela şimdi benim başımda,Mecnûn gibi gam vadisinde müptela şimdi benim.

68. Yağmurda karda doluda iki kere sev beni,

Altüst edilmiş cümleyim ben senin elinde.

Birhan KESKİN

 

 

69. bilmem alınır mısın söylersem

unutulmuş bir çirkinlikten başlıyor güzelliğin.

Edip CANSEVER

 

 

70. Kendin ol!

Sen buysan, başkası ol.

Buysan, kederden öleceğim.

Başkası olursan da kimi seveceğim?

Yılmaz ODABAŞI

 

 

71. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi

Kalbinizi dolduran duygular

Kalbinizde kaldı.

Behçet NECATİGİL

 

 

72. Sâkîyâ câmında nedir bu esrâr

Kıldı bir katresi mestâne beni

Şarâb-ı lâ’linde ne keyfiyet var

Söyletir efsâne efsâne beni.

Dertli

 

 

73. Bize hergiz ne bâk ey dil gam-ı fakr u mezelletden

Bihamdillâh ma‘ârif gevher-i nâ-yâbına kânuz

Ravzî

 

Ey gönül, bize fakirlik ve alçaklık derdinden asla korku yoktur,Allah’a şükürler olsun ki, bulunmaz ilim cevherinin kaynağıyız.

 

 

74. Açılmayınca gönüller bahârdan ne biter

Bu şiddet üzre olan rûzgârdan ne biter

Şeyhülislam Yahya

 

 

75. Dokunur gayretine
Karışma hikmetine
Sahibi hürmetine
Kulu incitme gönül
Bestami Yazgan

 

 

76. Kendinden bir şeyler kattın, güzelleştirdin ölümü de.
Sezai Karakoç

 

Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır.

 

 

77.Muallim diyen olmak gerek imanlı
Edepli sonra liyâkatli sonra vicdanlı…

MEHMED AKİF ERSOY

( Öğretmenim diyen imanlı, edepli, vicdanlı olmalı ve işinin hakkını vermelidir.)

 

 

 

78.Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni

Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni

şeyh galip

Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek / Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

şeyh galip….

 

79. Beden ruhdan, ruh bedenden gizli değildir.
Lâkin herkesin rûhu görmesine ruhsat yoktur.’
Mevlana – Mesnevi

‘Benim sırrım feryâdımdan uzak değildir. Lâkin her gözde onugörecek nûr, her kulakda onu işitecek kudret yoktur.

80. Âlimim dersin ammâ âlemden bî-habersin
Bu andan bu nefesden bu demden bî-habersin…

İBRÂHİM EFENDİ

Bilgiliyim, dersin ama dünyadan habersizsin. Bu andan bu aldığın nefesden bu zamandan habersizsin.)

 

 

81.Bu âdem didükleri
Al ayakla baş değil

Âdem mânâya derler

Sûret ile kaş değil…

KAYGUSUZ ABDAL

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*