Son Haberler

AŞK

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

Çarh-ı denîden itme recâ-yı atâ abes
Peymâne-i nigûndan ümîd-i safâ abes
*
Zâtın dürr-i kemâl ile tezyîne eyle sa’y
Yohsa libâs-ı devlet ile ittika abes
*
Cây-ı kenâr-ı bâm-ı hatır-nâkdir sakın
Bâlin-i câhe ârzû-yı ittikâ abes
*
Ma’cûn-ı lâ’l-i yârdedir sıhhat tabîb
Dil-haste-i muhabbete itme devâ abes
*
Senden gelen cefâyı gönül hep vefâ bilür
Ey şûh terk it eyleme cevri bana abes
*
Eyler kenâre şurta-i lutf-ı Hüdâ resâ
Bahr-i emel sefînesine nâhudâ abes
*
Kûy-i hakîkate çıkar elbet reh-i mecâz
Fıtnat tarîk-i aşka olur reh-nümâ abes
*** Hazînedârzâde Fıtnat Hanım ***

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*