Son Haberler
Anasayfa / şiiristan / BİLMEZ BENİ

BİLMEZ BENİ

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

aşıḳam meftûn-ı cânân olmayan bilmez beni
hançer-i aşḳ ile ḳurban olmayan bilmez beni
anlamaz aḥvalimi her sufimeşreb müddei
badenûş-ı bezm-i irfan olmayan bilmez beni

arturup sevda ser-i pür şura her dem zülf-i yar
itdiren hep aşḳ-ı dilberdir bana terk-i diyar
ehl-i derdem sırrımı nadana itmem aşikar
hikmet-i aşḳ içre loḳman olmayan bilmez beni

mailem bir şuḫa cevr eyler ben itdikce niyaz
raḥm idüp bir dem dil-i bimara olmaz çare-saz
öyle zar itmiş beni ol yusuf-ı iḳlim-i naz
hicr ile yaḳub-ı kenan olmayan bilmez beni

saḳi irfan elinden nuş idüp peymaneyi
tar-ı zülf-i yare bend itdim dil-i dvaneyi
hep ʿalayıḳdan geçüp itdim vaṭan meyḫaneyi
faḳr iḳliminde sulṭan olmayan bilmez beni

halḳ-ı alem şekker-i lal-i lebinden kamyab
kalmışam bibehre ben ancaḳ esr-i tef ü tab
mürg-i canım hamiasa oldı firḳatle kebab
hasret ü suz ile biryan olmayan bilmez beni

maraşlı hami

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*