Son Haberler

GAZEL

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

 

Pîş-i nezâreden ki o nûr-ı nazar geçer
Bilsen neler geçer bu gönülden neler geçer

Hep dâsitân-ı firkati tafsîl eden güzel
Bahs-i visâle geldiği dem muhtasar geçer

Kalmaz elinde dâmen-i tannâz-ı rûzgâr
Ömrün şebâb demleri misl-i seher geçer

Peykân-ı gamze tîr-i nigeh zahm-ı cevr-i yâr
Durmaz geçer bu kalbimi ammâ deler geçer

İhsân rüsûm-ı külfete bîgâne tavr olan
Âzâde ser gelir yine âzâde ser geçer

Hamâmîzâde İhsân

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*