Son Haberler

GAZEL

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

Tâ seher bülbül gibi efgân idenler bizleriz
Giryemizle ol güli handân idenler bizleriz
*
Sırr-ı ‘aşkı ben bugün yâre su’âl itdim didi
‘Âşıkı bî-sabr u bî-sâmân idenler bizleriz
*
Mey yerine eşk-i çeşmi nûş idüb sâkî hemân
Murg-ı cânı ‘aşk ile biryân idenler bizleriz
*
‘Aşk ile ölsek dahi biz itmeyiz ifşâ-yı râz
Râz-ı ‘aşkı sînede pinhân idenler bizleriz
*
Cân fedâ itmekle ‘îd-i ‘aşka itdik iftihâr
Cânı kurbân-ı reh-i cânân idenler bizleriz
*
Tekye-i ‘aşkında yârin baş açık abdâl olub
Râh-ı Hak’da cismimiz ‘uryân idenler bizleriz
**
Nûri-i merhûmun oldum ben de Leylâ pey-revi
Öyle zâtın şi‘rini iz‘ân idenler bizleriz
*** Leylâ Hanım ***

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*