Son Haberler
Anasayfa / atölye / MERAKLISI İÇİN YÜZ DOĞU KLASİĞİ

MERAKLISI İÇİN YÜZ DOĞU KLASİĞİ

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

 

Kitap- Necip Asım

Bostan- Şeyh Sadi Şirazi

Gülistan- Şeyh Sadi Şirazi

Mantiku’t-Tayr- Feridüddin Attar

Pendname- Feridüddin Attar

İlahiname- Feridüddin Attar

Merhaba Hüdhüd- Feridüddin Attar

Amak-ı Hayal- Filibeli Ahmet Hilmi

Hicaz Seyahatnamesi- Nabi

Seyahatname- Evliya Çelebi

Seyahatname- İbn Battuta

Salaman ve Absal- Molla Cami

Tuhfetu’l-Ahrar- Molla Cami

Lüccetu’l Esrar- Molla Cami

Baharistan- Molla Cami

Tutiname- Süleyman Tevfik

Banu Cihan- Süleyman Tevfik

Muallakat-ı Seb’a- (Haz. Sadık Yalsızuçanlar)

Bin bir Gece Masalları- Anonim

Dede Korkut Hikâyeleri- Anonim

Siyasetname- Nizâmülmülk

Mahzen-i Esrar- Nizami

Kelile ve Dimne- Beydeba

Yusuf ile Züleyha- Yahya Bey

Muhayyelat- Giritli Aziz Efendi

Şahname- Firdevsi

İskendername- Firdevsi

Makamat- Hariri

Hayy Bin Yakzan- İbn Tufeyl

Heft Peyker- Genceli Nizâmi

Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib

Leyla ile Mecnun- Fuzuli

Güvercin Gerdanlığı- İbn Hazm

Hüsn ü Aşk- Şeyh Galib

Nurname- Cafer İyani Bey

Lisanu’t-Tayr- Ali Şir Nevai

Muhakematü’l-Lugateyn- Ali Şir Nevayi

Hayretü’l-Ebrar- Ali Şir Nevayi

Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi

Dîvânü Lugati’t-Türk- Kaşgarlı Mahmud

Oburlar ve Asalaklar Kitabı- Şihabuddin el – Akfehsi

Âşıklar Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye

Ahmak ve Dalgınlar Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye

Zekiler Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye

Ferhat ile Şirin- Anonim

Kerem ile Aslı- Anonim

Gurretü’l-Beyza /Adaletin Aydınlığında- İbn-i Firuz

Siyaset Ahlakı- Abdusselam El-Amasi

Noktatü’l-Beyan- Muhammed Nuru’l Arabî

Sicilya Cevapları- İbn Seb’in

Risale-i Mahbub- Muhammed Sadık

Tevbe Risalesi- Muhammed Sadık

Delilerin Aynası- Yenişehirli Avni

İnsana Tutulan Ayna- Mehmet Said Paşa

Aşk/Gönül ile Aşkın Sohbeti- Selanikli Abdi Tevfik

Latifeler Kitabı- Lami’i Çelebi

Ashab-ı Kehf Hikâyesi- Anonim

Gece Diyarından Hayaller- Abdurrahman Gubari

Âşıklar Kitabı- Fahreddin-i Iraki

Mülkün Sultanlarına- İmam Gazali

Hükümdarlara Öğütler- Şeyh Sadi Şirazi

Beş Meclis/Akıl ve Aşk Risalesi- Şeyh Sadi Şirazi

Varlığın Nuru- Mustafa Tâki Efendi

Bülbülname Hikâyesi- Anonim

Hayat Kitabı- Abidi

Vakıat/Keşif Günlüğü- Hüseyin Vasaaf

Dalkavukname- Samsatlı Lukianos

Ebu Ali Sina Hikâyesi- Seyyid Ziyaeddin Yahya

Dört Derviş Hikâyesi- Sahaf M. Seyyid

Aşkın Mahiyeti Hakkında- İbn Sina

Nevpeydâ- Abdi Efendi

Sohbetnâme- Sun’ullah Gaybi

Divan- Mevlana Halid-i Bağdadi

Neynâme- Yakub-i Çerhi

Sırlar Hazinesi- Mostarlı Ziyai

Saadetnâme- Nasır-ı Hüsrev

Kabusnâme- Keykavus

Pendnâme- Diyarbekirli Ahmed Mürşidi

Harikalar Diyarı Hind/Büzürg Bin Şehriyar

İskendernâme- Ahmedi

Baburnâme- Muhammed Babur

Esrarnâme- Feridüddin Attar

Cavidnâme- Muhammed İkbal

Atabetü’l-Hakayık- Edip Ahmed Yükneki

Akıllı Deliler Kitabı- Neysaburi

Cimriler Kitabı- Cahız

Tövbekârlar Kitabı- Makdisi

Duyulmadık Hikâyeler(Nevadir)- Süheyli

Yunus Emre Divanı

Muhibbi Divanı

Yahya Efendi Divanı

Nef’î Divanı

Eşrefoğlu Rumi Divanı

Niyazi Mısrî Divanı

Nabi Divanı

Fatih Divanı

Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı

Ümmi Sinan Halveti Divanı

Aziz Mahmud Hüdayi Divanı

Kaygusuz Abdal Divanı

 

 

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*