Son Haberler

ATM VE AVM ARASINDA

                  Yaşamların hapsedilidiği bir ekonomik düzende yaşıyoruz. Üstelik bu hapislik yaşamlar artık, küresel hale de geldi. Eskiden imparatorluk insanları avlularda toplanırdı. Burası da ; kentin ya camiî veya bir eşrafın evinin bahçesi olurdu. Oysa birey olan hapislik insan , artık atm ve avm seçeneği arasında bocalamaktadır. Dünyamız atm ve avm arasında dolaşmaktır artık ! Bu satırların yazarı da ... Devamını Oku »

ATASÖZLERİNİN POLİTİĞİ

                                                                                  Edebiyatımızın en eski ürünlerinden olan atalar sözü ya da başka bir tabirle atasözü, yeni zamanlarda başka bir saldırının aracı olarak kullanılıyor. Efendim atalarımızın kafası karışıkmış , bazı ... Devamını Oku »

AŞKIN HALLERİ

                    Edebiyatımızda aşkın halleri değişik şekillerde anlatılmıştır. Özellikle divan şiirinde bunu görebiliriz. Daha çok kavuşamayan ve çile çeken âşık modeli önemli bir yer tutar. Aşığın rakipleri ve sevgilinin onlara karşı tavrıyla, şairin tümüne karşı duruşu benim daima ilgimi çekmiştir. Değişik şairlerin ya da âşıkların rakiplerine karşı edalarına bir bakalım. Yorumlarda kullanacağım şiirlerin ortak tarafı , âşıkların rakiplerine en ... Devamını Oku »

AŞK ATEŞİN DEĞİRMENDE ÖĞÜTTÜM

              Edebiyat , aşkı terennüm eden dize ve metinlerin toplamıdır desek doğrudur. Özellikle bizim edebiyatımız aşk edebiyatıdır. Divanları , cönkleri , antolojileri , nesirleri şöyle bir karıştırdığınızda bunu görürsünüz . Aşkın sevgiyle harmanlandığı ve sırtını insana dayadığı her metin bizim edebiyatımızda baş tacı edilmiştir. Metinlerin toplamına baktığınız zaman , nazım ya da nesir tüm edebiyatçılarımızın dünyası insana ve ... Devamını Oku »

ASABİYET ÇUKURU

                                                                               Millet-i İslamın her ferdi,bir kavme istinatla açıklanır.Merhum Akif’in ifadesiyle ; insan, önce İslam ‘ ın bir ferdi ,sonra da bir kavmin mensubudur. İnsan , kavmini de seçemez ... Devamını Oku »

ANLAMANIN DÜŞMANLAR

                                                                            Hadisler Peygamberimizin söylediği ve sahabenin değişik kuşaklarının ya da onları görenlerin toplamaları yoluyla, bugüne kadar gelmiş metinlerdir. Kur’an’ın anlaşılıp yorumlanmasında da önemlidirler. Edebiyatımızda da mecaz ve anlam geliştirmesi için ... Devamını Oku »

ANADOLU FİLOZOFU : AHÎ EVRAN

                  Büyük velîlerden ; kelam, tefsîr, tasavvuf ve fıkıh âlimidir. Anadolu’daki Ahîlik esnaf teşkilâtının kurucusu ve asıl ismi Mahmut bin Ahmet’tir. Herkesin korkup kaçtığı ‘evran’ denen büyük bir yılanın onu görünce sakinleşmesi ve itâat etmesi menkıbesi dolayısıyla “Evran” lakabıyla anılmıştır. Adını menkıbeden alan Ahi Evran ‘ ın yaşamı da , menakıpnamelere konu olacak kadar renkli ve bir o ... Devamını Oku »

MADEM Kİ

MADEM Kİ Madem ki istiyorsun vazgeçerim şarkıdan, Mademki istiyorsun yüzüne bakmam bir an, Ve eğer korkuyorsan böyle tesadüflerden, Başka yerden giderim değiştirir yolu ben, Benden sıkılıyorsan eğer demet yaparken, Ben bahçenden kaçarım yeter ki devam et, Eğer çektiğim kürek o tarafa saparsa, Ve senin sularında çalkantılar yaparsa, Ben sularda koşup, suda sekmem sevgilim, Senin sahillerinde kürek çekmem sevgilim… S. R. ... Devamını Oku »

HİKAYE LİSTESİ

  1.Samipaşazade Sezai-Pandomima-Düğün 2.Hüseyin Rahmi Gürpınar-Ecir ve Sabır-Fırkacı 3.Ahmet Hikmet Müftüoğlu-Üzümcü-Veriniz Gülümü 4.Hüseyin Cahit-Görücü-Kör Dilenci 5.Memduh Şevket Esendal-Hürriyet Gelirken-Uğursuzluk 6.Ömer Seyfettin-Pembe İncilli  Kaftan-Mehdi 7.Halit Ziya Uşaklıgil-Zerrinin Hikayesi-İçecek Su 8.Refik Halit Karay-Keklik Küs Ömer 9.Reşat Nuri Güntekin-Mukaddes Hatıra-Eski Bir Yara 10.Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Bir Şehit Mezadı-Ceviz 11.Peyami Safa-Sokakta Kalan Şair-Anadolu’da  Bir gece 12.Halide Edip Adıvar-Vurma Fatma-Himmet Çocuk 13.Ziya Osman Saba-Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi-Neveser ... Devamını Oku »

AMASYANIN SIRALI GELİNLERİ : KÖPRÜLER

                  Ecdat , içinde su olmayan hiç bir yere yerleşme gereği duymamıştır . Amasya da bu görüş açısıyla kurulan bir Selçuklu- Osmanlı yerleşkesi olmuştur. Amasya-Tokat istikametinden şehre girdiğiniz zaman , şehre altı km. uzaklıkta Yeşilırmak’ın üzerinde yer alan Çağlayan (Çalakçalık) Köprüsü’nü görürsünüz . Kenti kuşatan sessiz köprülerin ilki budur . Köprü tasavvurumuzu iyi yansıtan ve sırasıyla kente doğru yürüyüşümüze ... Devamını Oku »