Son Haberler

AMASYANIN SERENCAMI

İçinden nehir geçen kentleri severim diyor Cemal Süreya usta.Ben de her Yeşilırmak boyu yürüyüşümde bu şiiri terennüm ederim.Yine bir kıyı boyu yürüyüşteyim,ne göreyim:Beton kaldırıma monte edilmiş,ekmek artığı atma kutusu.Düşüncenin sahibi Hayatcan Derneğini kutluyorum.Sanırım belediyenin onayıyla konulan ekmek atık kutularını düşünmek bile güzel. Sn.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan birkaç gündür,ekmeğin içeriği ve israfı üzerinde duruyor.Hayatcan Derneği de tam bu noktada ekmek atık ... Devamını Oku »

AMASYALI TARİHÇİNİN EDEBİYATLA İMTİHANI

                  Abdizade Hüseyin Hüsameddin Efendi , Amasyalı bir kent tarihçisi olarak  Amasya Tarihi adlı hacimli çalışmasıyla ünlüdür . İlim alemine Amasya Belediyesince kazandırılan Amasya Tarihi , onun baş yapıtlarından biridir . Fakat onun bir de şiir ve şairlik tarafı vardır . Edebiyat konusundaki macerası şiirle sınırlı olmayan usta tarihçi , oldukça güzel edebi metinler ve makaleler kaleme almış bir ... Devamını Oku »

AMASYALI BİR DERVİŞ : HİCABİ BABA

                  Cemil Meriç , kültürün bir ayağının yeraltında olduğunu söyler. Marks da dünyayı ölüler yönetir der. Coğrafyanın biraz da kader olduğuna inananlardanım. Osmanlı bakiyesi bir devlet geleneğine sahip olan bizler , kültür adına ne ürettiysek o kadar bu vatana sahibiz demektir. Amasya Ziyaret Beldesinde medfun Hicabi Baba , kültürümüzün yeraltındaki ayaklarındandır. Kendisi bir İslam alimi olan şahsiyet , döneminde ... Devamını Oku »

AMASYALI BİR DEĞER : HAŞİM NEZİHİ OKAY

                  Şair ve yazar Haşim Nezihi Okay ‘ ı tanıyan var mı bilmiyorum !1904′te Amasya ‘da doğan  Haşim Nezihi Okay Trabzon İlköğretmen Okulunu bitirdi. İ. Ü. Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bölümünden mezun olan usta , sırasıyla ; Sinop, Zile, Develi , Bursa, Bandırma Liselerinde edebiyat dersleri okuttu. İstanbul Atatürk Kız Lisesi edebiyat öğretmenliğinden emekli oldu . Halk ... Devamını Oku »

AMASYA’DA İYİ ŞEYLER OLUYOR

              Amasya , şehir kültürü yavaş ilerleyen bir yer. Buna karşılık rahat ve güvenli gelişen bir kent. Yani her zaman ilerleme iyi anlama gelmiyor.Hızlı gelişirsiniz ama , sağlıklı büyümemiş olursunuz. Örneği de İstanbul’ dur.Amasya’da hesap veren ve gelişmeye açık bir yerel yapı var. Belediyenin peş peşe açıkladığı projeler bunu güzel bir örneğidir. Köprüler ve müzelerle başlayan şehirleşme ve yenilenme atağı ... Devamını Oku »

AMASYA ÜZERİNE UFUK TURU

                  “ Kent Ekonomileri Formu “ nun Amasya ayağı yapıldı.11.5.2013 ‘te Amasya Apple Otelde yapılan forumda , kentin âkıl adamları ve toplumun değişik kesimden kanaat önderleri proje ve fikirlerini ortaya koydular.Sabah saat dokuzda başlayan forum ,ara vermeden yaklaşık üç saat devam etti. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey’ in seksen bir ildeki projesinin Amasya ayağı başarılı bir şekilde ifa edildi. Projenin ... Devamını Oku »

Heyy

Değerli paydaşlarım ; Edebi ürünlerinizi aşağıdaki linke atabilirsiniz : colakerisa@gmail.com . Misafir Kalemler başlığında yayınlanacaktır .Selam ve duayla.İsa Hoca. Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR11

Gönül muhabbeti bir adet edinmiş yoksa Ne bende aşk ne sende cemal kalmıştır. (Necati )   Başımızdan hiç heva-yı zülf-i yâr eksik değil : Mürtefi‘ yerdir anın çün rûzgâr eksik değil ! (İkbali)   İdgehde varalım dûlâba dilber seyrine Görelim âyine-i devran neler gösterir ! (Necati)   Ne ele sagar alır çeşmi ne meyhane bilir Sorsan amma yine âlem onu ... Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR10

Ettik o kadar ref’-i taayün ki Neşâtî Âyîne-i pürtâb-ı mücellâda nihanız (Neşâtî)   Ey Neşâtî! Kendimizi ruh iklimlerinde öylesine yitirdik ki, artık gönlün parlak aynalarında bile görünmez olduk. ***   Olmuş o kadar halk-ı cihan mekirde üstad Kim sâbıka-i şöhret-i şeytan unutulmuş (Nâbi)   (İnsanlar hile ve üçkağıtçılıkta o kadar ustalaşmışlar ki, şeytanın bu konudaki şöhreti unutulup gitmiş.) *** Kimdir ... Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR9

Sanman taleb-i devlet ü câh etmeğe geldik Biz âleme bir yâr için âh etmeğe geldik Avnî [Bizim bu âleme makam ve mevki ele geçirmek için geldiğimizi sanmayınız; bir Yâr için âh etmeğe geldik biz.   Yerin od etmedik kim vardır erbâb-ı mehabbette Semenderler gibi uşşâk da sükkân-ı âteşdir (Gönlünde sevgi bulunanlar ateşten uzak olmazlar; o kadar ki –efsâneye göre ateşte ... Devamını Oku »