Son Haberler

AMASYALI BİR DEĞER : HAŞİM NEZİHİ OKAY

                  Şair ve yazar Haşim Nezihi Okay ‘ ı tanıyan var mı bilmiyorum !1904’te Amasya ‘da doğan  Haşim Nezihi Okay Trabzon İlköğretmen Okulunu bitirdi. İ. Ü. Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bölümünden mezun olan usta , sırasıyla ; Sinop, Zile, Develi , Bursa, Bandırma Liselerinde edebiyat dersleri okuttu. İstanbul Atatürk Kız Lisesi edebiyat öğretmenliğinden emekli oldu . Halk ... Devamını Oku »

AMASYA’DA İYİ ŞEYLER OLUYOR

              Amasya , şehir kültürü yavaş ilerleyen bir yer. Buna karşılık rahat ve güvenli gelişen bir kent. Yani her zaman ilerleme iyi anlama gelmiyor.Hızlı gelişirsiniz ama , sağlıklı büyümemiş olursunuz. Örneği de İstanbul’ dur.Amasya’da hesap veren ve gelişmeye açık bir yerel yapı var. Belediyenin peş peşe açıkladığı projeler bunu güzel bir örneğidir. Köprüler ve müzelerle başlayan şehirleşme ve yenilenme atağı ... Devamını Oku »

AMASYA ÜZERİNE UFUK TURU

                  “ Kent Ekonomileri Formu “ nun Amasya ayağı yapıldı.11.5.2013 ‘te Amasya Apple Otelde yapılan forumda , kentin âkıl adamları ve toplumun değişik kesimden kanaat önderleri proje ve fikirlerini ortaya koydular.Sabah saat dokuzda başlayan forum ,ara vermeden yaklaşık üç saat devam etti. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey’ in seksen bir ildeki projesinin Amasya ayağı başarılı bir şekilde ifa edildi. Projenin ... Devamını Oku »

Heyy

Değerli paydaşlarım ; Edebi ürünlerinizi aşağıdaki linke atabilirsiniz : colakerisa@gmail.com . Misafir Kalemler başlığında yayınlanacaktır .Selam ve duayla.İsa Hoca. Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR11

Gönül muhabbeti bir adet edinmiş yoksa Ne bende aşk ne sende cemal kalmıştır. (Necati )   Başımızdan hiç heva-yı zülf-i yâr eksik değil : Mürtefi‘ yerdir anın çün rûzgâr eksik değil ! (İkbali)   İdgehde varalım dûlâba dilber seyrine Görelim âyine-i devran neler gösterir ! (Necati)   Ne ele sagar alır çeşmi ne meyhane bilir Sorsan amma yine âlem onu ... Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR10

Ettik o kadar ref’-i taayün ki Neşâtî Âyîne-i pürtâb-ı mücellâda nihanız (Neşâtî)   Ey Neşâtî! Kendimizi ruh iklimlerinde öylesine yitirdik ki, artık gönlün parlak aynalarında bile görünmez olduk. ***   Olmuş o kadar halk-ı cihan mekirde üstad Kim sâbıka-i şöhret-i şeytan unutulmuş (Nâbi)   (İnsanlar hile ve üçkağıtçılıkta o kadar ustalaşmışlar ki, şeytanın bu konudaki şöhreti unutulup gitmiş.) *** Kimdir ... Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR9

Sanman taleb-i devlet ü câh etmeğe geldik Biz âleme bir yâr için âh etmeğe geldik Avnî [Bizim bu âleme makam ve mevki ele geçirmek için geldiğimizi sanmayınız; bir Yâr için âh etmeğe geldik biz.   Yerin od etmedik kim vardır erbâb-ı mehabbette Semenderler gibi uşşâk da sükkân-ı âteşdir (Gönlünde sevgi bulunanlar ateşten uzak olmazlar; o kadar ki –efsâneye göre ateşte ... Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR8

Güzel sevmekte zahid müşkilin var ise bizden sor Bizim ol fende çok tahkikimiz, itkanımız vardır. (Nedim) ***     Çok insan anlayamaz eski musikimizden, Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. (Yahya Kemal) *** Güzellerde olsaydı biraz vefa Olur muydu güzellikleri heba. (Havace) *** Şeb-i Yeldayı muvakkitle, müneccim ne bilsin? Mübtelayı gam’a sor kim geceler kaç saat çeker. *** Geçme ... Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR7

Cümleler doğrudur sen doğru isen Doğruluk bulunmaz sen eğri isen. (Yunus Emre) *** Sirkati şiir edene kati zeban lazımdır Böyledir şer’i belagatte fetavayı sühan. (Sünbülzade Vehbi) *** Güden çoban sürüyü döndürünce ters yöne Geçmez mi sürüdeki topal koyun en öne. (La edri) *** Allah’a sığın şahsi halîmin gazabından Zira yumuşak huylu atın çiftesi pek olur. (Ziya Paşa) *** Ayinesi iştir ... Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR6

Düşenin dostu olmaz demişler düşte görürsün, Sen o zaman dostları, düşte görürsün *** Varlığından şu güzel ülkeyi kurtarsak da Adımından kalan izler, lekedir toprakta. (A.Nihat Asya)   Nerde gölgen, Ey Osman’ın o büyük Çınarından kalan zavallı kütük. (A.Nihat Asya) *** “Suyu yokmuş… bu haliyle ay toprağı neye yarar?” Diyenlere cevap: “Teyemmüm etmeye yarar” (A.Nihat Asya) *** Gün olur… bin giden, ... Devamını Oku »