Son Haberler
Anasayfa / şiiristan / POETİKA MESNEVÎSİ

POETİKA MESNEVÎSİ

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

 

Fuzûlî’nin Türkçe Dîvanı Mukaddimesi
İlimsiz şiir temelsiz duvar, benzetmesi

Eski Edebiyat’ın Dîvan Dîbâceleri
Klâsik şâirlerin şiir düşünceleri

Şiire ve şâire dâir birçok metin var
Mesnevî ve tezkirelerde, dîvanlar kadar

Kimisi manzum söylenmiş, kimisi mensur
Deryâdan habersizlik, bize özgü bir kusur

Ziyâ Paşa’nın Şiir ve İnşâ Makâlesi
Garb’a ve halka giden Yeni Aydın’ın sesi

Şiirsel mi şiirsel, Makber Mukaddimesi
Say ki, Romantiklerin Türkçe Beyannâmesi

Millî dil ve edebiyat tezi: “Yeni Lisan”
Genç Kalemler’den yeni nesillere armağan

“Şiir Hakkında -Hâşimâne- Mülâhazalar”
Şiirimizde Sembolizme kapı aralar

Yahyâ Kemâl’in şiiri, şiir düşünceleri
Doğu’yu, Batı’yı tarayan deniz feneri

Faruk Nâfiz’in rûhundan fışkıran “San’at”ı
Anadoluculuk ve Memleket Edebiyatı

Âsaf Hâlet: “Benim Gözümde Şiir Dâvâsı”
Mehmet Kaya Bilgegil: “Cehennem Meyvası”

Tanpınar’ın Antalya Mektubu da önemli
Orhan Veli “Garip”, İkinci Yeni gizemli

Salâh Birsel, “Şiirin İlkeleri”ni yazar
Peyâmi’yle Tarancı, kalemle kuyu kazar

Şiir bahsinde Ataç, görmezden gelinemez
“Yetkin” Denemeler’i kolayca delinemez

Necip Fâzıl’ın özgün, örgün Poetika’sı
Türünün hârikası, şiir politikası

Sanat nazariyâtı, düşünce saltanatı
Şiirin Felsefesi yâhut Şiir Sanatı

Edebiyatımızda gelişiyor giderek
Duygu ve hayâl gibi, bize fikir de gerek…

Bekir Oğuzbaşaran

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*