Son Haberler
Anasayfa / atölye / ŞİİR ÜZERİNE KİTAPLAR

ŞİİR ÜZERİNE KİTAPLAR

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

KİTABIN ADI- YAZARI- YAYINCI- YILI
1. Yazılanla Okunan Ahmet Oktay Yazko
2. Sesle Renk Rrasında Mehmet Ergüven İnkilap Kitabevi
3. Çağ ve İlham Sezai Karakoç Diriliş Y.
4. Şiir ve Musiki Melahat Özgü 1946
5. Şiir Sanatı Yaşar Nabi Varlık Y. 1958
6. Düşünceye Saygı Memet Fuat De Y. 1960
7. Çağının Şairi Hüseyin Cöntürk a dergisi Y. 1960
8. Japon Şiiri-Tarih ve Antoloji N.S.Senshu Çev:L.Sami Akalın Varlık Y. 1962
9. Tanpınarın Şiir Dünyası Mehmed Kaplan İst.Üniv.Edebiyat Fak.Yay. 1963
10. Toplum ve Sanat Jean Freville İzlem Y 1963
11. Edebiyat Sanatı Seyit Kemal Karaalioğlu İnkılap-Aka Kitabevi 1964
12. Edebiyat Üstüne Alain Çev.:Asım Bezirci Dönem Yay. 1965
13. Sanatçı ve Çağı Albert Camus Bilgi Y. 1965
14. Şiirin Geleceği:Şiirin Sorunları Celal Çumralı Kendi Yay. 1965
15. Türk Şiir Sanatı Seyit Kemal Karaalioğlu İnkilap ve Aka Y. 1966
16. Sanat Terimleri Sözlüğü Adnan Turani Toplum Y. 1968
17. Edebiyat Sosyolojisi Robert Escarpit Remzi Kitabevi 1968
18. Şiir Üzerine Düşünceler Suut Kemal Yetkin Varlık Y. 1969
19. Şiir Üzerine Düşünceler Suat Kemal Yetkin Varlık Y. 1969
20. 100 Soruda Edebiyat Bilgileri Rauf Mutluay Gerçek Yayınevi 1972
21. İkinci Yeni Olayı Asım Bezirci Tel Y. 1974
22. Eleştiri Kuramları J.C Carloni,Jean-C-Filloux Gelişim Y. 1975
23. 100 Soruda Estetik Mehmet H.Doğan Gerçek Yayınevi 1975
24. Şairler,Edipler,Muharrirler Baha Dürder Remzi Kitabevi 1976
25. Akıl Hastası ve Sanatçı Süleyman Velioğlu Kendi Yayını 1978
26. Birikime Dayanmak Mehmet H. Doğan Aydın Y. 1979
27. Şiir ve İdeoloji Enis Batur Derinlik Y. 1979
28. Yazın Akımları Özel Sayısı Türk Dili Dergisi Sayı:349 Türk Dili Dergisi 1981
29. Bir Arayışın Yazıları Bir Yazı’nın Arayışları Ahmet Oktay Ahmet Oktay Yazko Y. 1981
30. Defter Ece Ayhan Tan Y. 1981
31. Sanatın Görsel Dili Sezer Tansuğ Urart Sanat Galerisi 1982
32. Şiir Üzerine Araştırmalar ve Şiirler Tahir Abacı,Erol Çankaya, Yaşantı Sanat Kitaplığı 1982
33. Önce Şiir Vardı Oktay Akbal Adam Yay. 1982
34. Estetize Edilmiş Yaşam Walter Benjamin Dost likler Y 1982
35. Sanat ve Edebiyat Üzerine A.V.Lunaçarski Adam Y. 1982
36. Edebiyat Yazıları Sezai Karakoç Diriliş Y. 1982
37. Şiir ve Edbiyat Sohbetleri Nihad Sami Banarlı Kubbealtı Neşriyatı 1982
38. Şiiri Düzde Kuşatmak Gülten Akın Alan Y. 1983
39. Yazılı İlişkiler Doğan Hızlan Altın Kitaplar 1983
40. Konuşmalar/Konferanslar Behçet Necatigil Cem y. 1983
41. Örneklerle Türk Şiir Bilgisi Cem Dilçin TDK Y. 1983
42. Elyazılarına Vuruyor Güneş İlhan Berk Tan Y. 1983
43. Şiir Sanatı George Thomson Üç Çiçek Y. 1984
44. Üç Çiçek-şiir özel kitabı-Ocak Üç Çiçek 1984
45. Yazınsal Denemeler J.P.Sartre Payel Y. 1984
46. Ozan ve Gölgesi Paul Eluard Adam Y. 1984
47. Şiirin Açık Tarihi İlhan Berk Yazko Y. 1984
48. Yalnız Kardeşçe Ece Ayhan Evrim Sanat Galerisi 1984
49. Görsel Algılama”Sanatta Yaratıcı Süreç” Adem Genç,Ahmet Sipahioğlu, Sergi Y. 1985
50. Şiir Her Zaman Cahit Külebi Kelebek Y. 1985
51. Şiir Üzerine Düşünceler Stephane Mallarme çizgi Y. 1985
52. Edebiyat Estetiği Horst Redeker Kuzey Y, 1986
53. Denemeler T.S.Eliot Afa Y. 1987
54. Sanat ve Edebiyat Üstüne Nazım Hikmet Evrensel Kültür Kitaplığı 1987
55. Söylemin Düzeni Mıchel Foucault HilY. 1987
56. Yaşayan Bir Şiir Ataol Behramoğlu Broy Y. 1988
57. Şiirin Saati john Berger Adam Y. 1988
58. Şiir Vadilerinde Turan Karataş Hece Y. 1988
59. Edebiyat-ı Cedidenin Felsefesi Hikmet Kıvılcımlı Gerçek Sanat Yayınları 1989
60. Günümüzde Şiirin Konumu (aynı isimli sempozyumda sunulan bildiriler Metis Y. 1989
61. Söz Sanatları(bütün yazılar) Sabahattin Eyüboğlu Cem Y. 1989
62. Şiir Nasıl Yazılır Vladimir Mayakovski Yaşantı Sanat Kitaplığı 1990
63. Şairce Düşünmek Şükran Kurdakul Gerçek sanat Y. 1990
64. Türkçe Divan Dibaceleri Doç.Dr.Tahir Özgür Kültür B.Y. 1990
65. Edebiyat Bilgileri Sözlüğü Emin Özdemir Remzi Kitabevi 1990
66. Edebiyat Ansiklopedisi Milliyet Milliyet Y. 1991
67. Dilin Dili Hilmi Yavuz Arma Y. 1991
68. Şapkam Dolu Çiçekle Cemal Süreya Yön Y. 1991
69. Şiirin Ortak Paydası Mehmet Yalçın CÜ Y. 1991
70. Söz ve Yazı Özdemir İnce Telos Y. 1991
71. Ne Gümüş Ne Altın Özdemir İnce Telos Y. 1991
72. Folklor Şiire Düşman Cemal Süreya Can Y. 1992
73. Söz’lük Enis Batur Düzlem Y. 1992
74. El Yazılarına Vuruyor Güneş İlhan Berk YKY 1992
75. Örneklerle Türk Şiir Bilgisi Cem Dilçin TDK Yay. 1992
76. Şiir Konuşması Oktay Rifat Adam Yay. 1992
77. 999 Gün,Üstü Kalsın Cemal Süreya Broy Y. 1992
78. Şair İle Kurtarıcı Ahmet Oktay Korsan Y. 1992
79. Şairin Toprağı İlhan Berk Simavi Y. 1992
80. Şiirin İlk Atlası Metin Altıok Promete Y. 1992
81. Şiir ve Şair Üzerine Aykırı Düşünceler Eray Canberk Sarmal Y. 1992
82. Şairlerden İzler Mehmet Aydın Repta Y 1993
83. Şiir Sanatı Nicolas Boileau Repta Y. 1993
84. Sanatın Gerekliliği Ernst Fischer V-Yay. 1993
85. Yazınsal Söylem Üzerine Özdemir İnce Can Y. 1993
86. Yazının Ucu Enis Batur YKY 1993
87. Çağının Tanığı Olmak Mehmet H.Doğan YKY 1993
88. Şiir Hangi Sözcüklerle Yazılmalı Ki? Halil Korkmaz Yön Y. 1993
89. Tabula Rasa Özdemir İnce Can Y. 1993
90. Modern Türk Şiirinin Doğası Ebubekir Eroğlu YKY 1993
91. Sivil Şiirler Ece Ayhan Cem Y. 1993
92. Şiirin Bir Altın Çağı Ece Ayhan Yapı Kredi Y. 1993
93. Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır J.L.Joubert Öteki Y. 1993
94. Yazıdan Bakmak Mehmet H.Doğan Adam Y. 1993
95. Modern İnsan ve Edebiyat Octavio Paz Remzi Kitabevi 1993
96. Şiirin Büyücü Kızı:İmge Vecihi Timuroğlu Kedi Şiir Kitaplığı 1994
97. Şiir Boşuna yazılmış olmayacak Pablo Neruda Broy Y. 1994
98. Edebiyat Kuramı-Rus Biçimciliği Boris Eichenbaum YabaY. 1994
99. Rimbaud Ya Da Büyük İsyan Henry Miller Kabalcı Y. 1994
100. Şiir Uçar Söz Olur Enver Ercan Yön Y. 1994
101. Saf Şiir Yoktur Mayakovski-Eluard-Aragon-Brecht-Neruda Broy Y. 1994
102. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri Berna Moran Cem kültür Y. 1994
103. Kanatlı At İlhan Berk YKY 1994
104. Şiir Gündemi Sennur Sezer insancıl Y. 1994
105. Şiirin Gücü Metin Cengiz Yön Y. 1994
106. Kuram-Eylem Birliği Olarak Sanat Ömer Naci Soykan Kabalcı Y. 1995
107. Poeturka Mehmet Yaşın Adam Y. 1995
108. Şiir ve Yaşam Ali Cengizkan YKY 1995
109. Şiirli Değnek küçük İskender YKY 1995
110. Yolculuk Şiire Halim Şafak Suteni Y. 1995
111. Şiir Sanatı Erdoğan Alkan Yön Y. 1995
112. Şiir ve Gerçeklik Özdemir İnce Can Y 1995
113. Edebiyat Nedir J.P.Sartre Payel Y. 1995
114. Şiirde Metafizik Gerçek Sedat Umran Timaş Y. 1995
115. Şiirin Dili Ataol Behramoğlu Adam Y. 1995
116. Şiirin Diyalektiği Muhsin Şener Suteni Y. 1995
117. Şiir ve Yaşam Metin Cengiz YKY 1995
118. Yay ve Lir Octavio Paz Era Y. 1995
119. Öteki Ses Şiir ve Yüzyılın Sonu Octavio Paz Suteni Y. 1995
120. Divan Şiirinde Ahenk unsurları Muhsin Macit Akçağ Y. 1996
121. Şiir Üzerine Notlar Gülten Akın YKY 1996
122. Şiir ve Şiir Kuramı Üstüne Söy. N.Aksoy,E.Canberk,N.Kuran,N.kutlu,M.Rıfat,S.Rıfat,N.Sümer. Düzlem Y. 1996
123. Saklı Su Doğan Hızlan YKY 1996
124. Özgünlük Avı Memet Fuat YKY 1996
125. Eleştirinin Görevi Terry Eagleton Bilim ve sanat Y. 1996
126. Dipyazılar Ece Ayhan YKY 1996
127. Marksizm ve Şiir George Thomson Adam Y. 1996
128. Mekanın Poetikası Gaston Bachelard Kesit Y. 1996
129. Şair/Şiir Yazıları Mustafa Öneş Oğlak Y. 1996
130. Şiir ve Şiir Kurumları Üzerine Söylemler N.Aksoy( ve diğerleri) Düzlem Y. 1996
131. Öteki Ses Octavio Paz İnkilap Kitabevi 1997
132. Şi’r-iKadim-Şiir Şerhleri İskender Pala Ötüken Y. 1997
133. Borges’in Kaplanları Demir Özlü YKY 1997
134. Ne Altın Ne Gümüş Özdemir İnce Telos Y. 1997
135. Şiir ve Yenilik Veysel Öngören Broy Y. 1997
136. İsrafilin Sûru Ahmet Oktay YKY 1997
137. Gösterge Avcıları Mehmet Rıfat YKY 1997
138. Şiirin Dolambaçlı Yollarında Paul Eluard Telos Y. 1997
139. Güvercin Curnatası Cemal Süreya YKY 1997
140. 1960 larda Şairin Genç Bir Adam Ol.Port. Osman Çutsay YGS 1997
141. Sübjektif Yazılar Mehmet Erdoğan Dergah Y. 1997
142. Şiirin Dili, Yapısı,İşlevi Ali Yüce Doruk Y. 1997
143. Şiirin Geçitleri Alaeddin Özdenören Esra sanat Y. 1997
144. Şiir Yazıları Fethi Naci İyi şeyler Y. 1997
145. Yaşasın Modern Refleks Ergin Yıldızoğlu Telos Y. 1997
146. Karalama Defteri-Ararken Nurullah Ataç YKY 1998
147. Sanat Psikolojisine Giriş Sıtkı M.Erinç Ayraç Y. 1998
148. Edebiyatçı Aydın Değildir Ramis Dara Öteki Y. 1998
149. Şiir Çünkü Şiir Ramis Dara Broy Y. 1998
150. Ayna Sandım Şiiri Abdülkadir Budak İlkyaz Kitaplığı 1998
151. Başo-Haiku Der.-Çev.:Oruç Aruoba Varlık Y. 1998
152. Eleştirel Okuma Emin Özdemir Ümit Y. 1998
153. Saptamalar Vurgular Halim Şafak Suteni Y. 1998
154. Ahlak,Estetik ve Şiir Oktay Taftalı Gendaş Kültür 1998
155. Estetiğin İdeolojisi Terry Eagleton Özne Y. 1998
156. Gül Dönüyor Avucumda Edip Cansever Adam Y. 1998
157. Düşünce ve Dil L.S.Vygotsky Toplumsal dönüm Y. 1998
158. Şiir ve Eleştiri Mehmet H.Doğan YKY 1998
159. Açıklamalı Edebi Sanatlar İsa Kocakaplan Damla Y. 1998
160. Dünyaya Saldıran Şair Hakan Arslanbenzer Dergah Y. 1998
161. Zamana Direnen Şiir Füsun Akatlı Boyut Y. 1998
162. Türk Şiiri,Modernizm,Şiir Hasan Bülent Kahraman Büke Y. 1999
163. Şiirde Dün Yok Mu Tomris Uyar Can Y. 1999
164. Arzu ve Varlık Ahmet Soysal YKY 1999
165. Edebi Bir Söylem Olarak Sözsüz Aktarım Zeki Karakaya Etüd Y. 1999
166. Aşk Şiiri-Bilgelik Edgar Morin Om Y. 1999
167. Anlama,Belirsizlik ve Çok -Anlamlılık Teo Grünberg Gündoğan Y. 1999
168. Kırık Amfora Ramis Dara YKY 1999
169. Şiir Dili ve Türk Şiir Dili Doğan Aksan Engin Y. 1999
170. Yeni Türk Şiiri Metin Celâl Çizgi Y 1999
171. Türkçenin Sırları Nihad Sami Banarlı Kubbealtı Neşriyatı 1999
172. Eleştiriye Kısa Önsöz Jean Paulhan 9 Eylül Y. 1999
173. Mürekkebin İçtiği Ses Veysel Çolak Öteki Y. 1999
174. Özgür Prometheus Afşar Timuçin Bulut Y. 1999
175. Tekrarın Tekrarı Mehmet H.Doğan YKY 1999
176. Şiir,Bugün Mehmet H.Doğan YKY 1999
177. Edebiyat Olarak Hayat(Nietzsche açısın.) Alexander Nehamas Ayrıntı Y 1999
178. Sanat Eğitiminde Özgürlük ve Özgünlük Bünyamin Balamir T.C Kültür Bakan.Y. 1999
179. Sanat ve Edebiyat Sigmund Freud Payel Y. 1999
180. Kırık İncelikların Şairi Behçet Necatigil Selim İleri Kaf Y. 1999
181. Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler Mehmet Kalpaklı YKY 1999
182. Şiir Henüz(şiir üzerine söyleşiler) Hilmi Yavuz Est&Non 1999
183. Şiir ve Hakikat Beşir Fuat YKY 1999
184. Yaşlı Bir Şaire Mektuplar Memet Fuat Adam Y. 1999
185. İkinci yeni Tartışması Memet Fuat Adam Y. 2000
186. Başkaldırı Sanatının Sonu Hüsamettin Çetinkaya Piya-Zed Y. 2000
187. Estetik Üstüne Denemeler J.P.Sartre Doruk Y. 2000
188. Duygusal Düşünceler Salih Bolat Gendaş Y. 2000
189. Şiirde Devrim Özdemir İnce Adam Y. 2000
190. Toplumcu Gerçekçi Şiir Metin Cengiz Tüm zamanlar Y. 2000
191. Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı Walter G.Andrews İletişim Y. 2000
192. Toplumcu Gerçekçi Şiir Metin Cengiz Tümzamanlar Y. 2000
193. Doğunun Yedinci Oğlu:Sezai Karakoç Turan Karataş Kaknüs Y. 2000
194. Yabancılaşma ve Öteki Şiir Veysel Çolak Gendaş Y. 2000
195. Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları Ahmet Oktay Tümzamanlar Y. 2000
196. Sanat Üstüne Rainer Maria Rilke Cem y. 2000
197. Anlatıların Aynası Ahmet Oktay YKY 2001
198. Felsefe ve Şiir Fredrich Schiller Yaba Y. 2001
199. Türk Şiiri Özel Sayısı Hece Dergisi sayı 53-54-55 Hece Y. 2001
200. Şairin Kanı Ahmet Oktay YKY 2001
201. Şiirin İlkeleri Salah Birsel Adam Y. 2001
202. Şiir ve Psikiyatri Kavşağında Yusuf Alper Okyanus Y. 2001
203. Edebiyat ve Sanat Üzerine Sabahattin Engin T.C Kültür Bakan.Y. 2001
204. Yapısalcılık ve Post Yapısalcılık Mıchel Foucault Birey Y. 2001
205. Şiir Çilingiri Doğan Hızlan YKY 2001
206. 2000 Yılında Türk Şiiri/Sempozyum Bild. Hüseyin Atabaş Ankara Üniv.Y. 2001
207. Poetika İlhan Berk YKY 2001
208. Edebiyattan Yana Eser Gürson YKY 2001
209. Gen Haritası Esra Ermert 6,45 Y. 2001
210. İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi me. Fredrich Schiller T.C Kültür Bakan.Y. 2001
211. Poetikaya Giriş Tzvetan Todorov Metis Y. 2001
212. Genç Bir Şaire Mektuplar Rainer Maria Rilke Cem Y. 2001
213. Logos İlhan Berk YKY 2001
214. Smokinli Berduş Enis Batur YKY 2001
215. Sulara Mı Yazıldı Ahmet Telli Telos Y. 2001
216. Kült Kitap İlhan Berk YKY 2001
217. “Küflü Şimşek” Od. Mehmet Taner Şiiri H.C.Kerse,A.Tüzün,G.Karapınar,H.Cimrin,Ş.Erginbay Altın Portakal Y. 2001
218. Sivil Denemeler Kara Ece Ayhan YKY 2001
219. Bir Şiirin Bakır Çağı Ece Ayhan YKY 2002
220. Metropol ve İmgelem Ahmet Oktay T.İş Bankası Y. 2002
221. XIX Yüzyıl Fransız Şiiri Üz.İnc. Nedim Kula T.C Kültür Bakan.Y. 2002
222. Divan Edebiyatı İskender Pala L&M Y. 2002
223. Yazıyla Solumak Ali K. Metin Dergah Yay. 2002
224. Şiirin Fiilleri Hakkında Mustafa Muharrem Sır Yay. 2002
225. Eflatun Sufleler Küçük İskender Gendaş Kültür 2002
226. Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri Cevat Akkanat T.C Kültür Bakan.Y. 2002
227. Şiir Okuma Klavuzu İsmet Özel Şüle Y. 2002
228. Edebi Bilgiler Fethi Bolayır Sönmez Y. 2002
229. Estatiğe Giriş Dabnay Townsend İmge kitabevi 2002
230. Estetik Avşar Timuçin Bulut Y. 2002
231. Bir Şiirin Söylediği M.Kazım,B.Asiltürk,S.Aydın,B.Atay,E.B.Yardımcı,A.Günbaş Mayıs Y.2002 2002
232. Aramızdaki Muhbir Alper Çeker Ayışığı Kitaplığı 2002
233. Yazı İmge ve Gerçeklik Rasim Özdenören İz Y. 2002
234. Yazınsal Eleştiri ve Göstergebilim Hilmi Uçan Perşembe Kitapları 2002
235. Şiirden Eleştiriye Kemal Bek Donkişot Y. 2003
236. Deneme Yanılma Hüseyin Akın Birun Y. 2003
237. Hüseyin Ferhat Şiiri H.Şişli,A.Tüzün,M.Koç,G.Kurupınar, Antalya Kültür Sanat Vakfı Y. 2003
238. Şiir Çözümlemeleri Doğan Aksan Bilgi Y. 2003
239. Anlambilim Nizamettin Uğur Doruk Y. 2003
240. Avangard Kuramı Peter Burger İletişim Y. 2003
241. Dil,Şu Büyülü Düzen Doğan Aksan Bilgi Y. 2003
242. Edebiyat Dönencesi Doğan Hızlan YKY 2003
243. Şiir ve Mitologya Aydın Afacan Doruk Y. 2003
244. Poetika Aristoteles K Kitaplığı 2003
245. Anlambilim Nizamettin Uğur Doruk Y. 2003
246. Modernleşme ve Modern Türk Şiiri Metin Cengiz Telos Y. 2003
247. Şiir Çıplak Veysel Çolak Dize Y. 2003
248. Türkiye’de Edebiyat Toplulukları Öztürk Emiroğlu Akçağ Y. 2003
249. Şairlerin Dilinden İskender Pala L&M Y. 2003
250. Bir Uygarlık Tasarımı Olarak Diriliş Hece Dergisi Özel Sayı:73 Hece Y. 2003
251. 1980’den2004’e Edebiyat Dergileri Öteki-siz özel sayı,2 Öteki-siz 2004
252. İmkansız Poetika Ahmet Oktay Alkım Y. 2004
253. Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır Veysel Çolak Papirus Y. 2004
254. Edip Cansever’de “Şairin Kanı” Veysel Çolak Papirus Y. 2004
255. Arap Poetikası Adonis YKY 2004
256. Edebiyat Yazıları Theodor W.Adorno Metis Y. 2004
257. Anlatım Bozuklukları Atilla Aygün ABC Y. 2004
258. Şiirin Dışında Üşürsünüz Veysel Çolak Karşıyaka Belediyesi 2004
259. Yalvaçlar ve Biliciler Mehmet H.Doğan Dünya Kitapları 2004
260. Ölen Bir Kültür Üzerine Yazılar Osman Çutsay Yeni Y. 2004
261. Şiir Okuma Durakları Ahmet Ada Islık Dergisi Y. 2004
262. İnferno İlhan Berk Dünya Kitapları 2004
263. Sanat Yapıtı Beatrice Lenoir YKY 2004
264. Gerçekçilik Savaşı Attilâ İlhan T.İş Bankası Y. 2004
265. İkinci Yeni Savaşı Attilâ İlhan T.İş Bankası Y. 2004
266. Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair Ahmet İnam Pan Y. 2004
267. Şiir Gerçek İçinde/ Gerçek Şiir İçinde Ahmet İnam S’imge Y. 2004
268. Poetik Bakış Louis Aragon Dünya Y. 2004
269. Sanat Nedir? Lev Nikolayeviç Tolstoy Şule Y. 2004
270. Şiir Sanatı Yaşar Nabi Nayır- Salih Bolat Varlık Y. 2004
271. Her Yönüyle Yahya Kemal Beyatlı Sermet Sami Uysal Toroslu Kitaplığı 2004
272. Tanrıyla Bir Daha Hiç Konuşmayacağım(S.Plath) Enis Akın Dünya Y. 2004
273. Postmodernizm ve Alımlama Estetiği Yılmaz Özbek çizgi kitabevi 2005
274. Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri Prof Dr.Doğan Aksan Bilgi Y. 2005
275. Gerçeküstücülük-Antoloji İlhan Berk Varlık Y. 2005
276. Yazı Üzerine Yazı Veysel Çolak Karşıyaka Belediyesi 2005
277. Şiirin Kıyı Dili Veysel Çolak Karşıyaka Belediyesi 2005
278. Şiir Defteri Şiir ve Hayat 2005 Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu Toroslu Kitaplığı 2005
279. Dada Manifestoları ve Seçme Şiirler Tristan Tzara Çev.:Tozan Alkan Donkişot Y. 2005
280. Şiir ve Dil Yavuz Özdem Digraf Y. 2005
281. Felsefe Gözüyle Edebiyat Fisun Akatlı Dünya Y. 2005
282. Geleneksel ve Eleştirel Kuram Max Horkheimer YKY 2005
283. Şiir Dilinin Ardında Yakın Mercek Mustafa Durak Tabevi 2005
284. Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar Hilmi Yavuz YKY 2005
285. XX.yy.da Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları Mehmet Rifat YKY 2005
286. Şiiraze&Şiirin İç Dikişi Üzerine Yazılar Mehmet Can Doğan Elips Kitap 2005
287. Şiir Tasarımı ve Süreçler Nuray Gök Aksamaz Gerçek Sanat Y. 2005
288. Şiir,İmge, Biçim,Biçem Metin Cengiz Şiirden Y. 2005
289. Şiir İçin Notlar Celâl Soycan Şiirden Y. 2005
290. Şiir Yazıları Eray Canberk Toroslu Kitaplığı 2005
291. İkinci Yeni Poetikası Alaattin Karaca Hece Y. 2005
292. Çağının Eleştirisi Hüseyin Cöntürk YKY 2006
293. Süregelen Güven Turan YKY 2006
294. Yazının Bir Çağı Mehmet H. Doğan YKY 2006
295. Hilesiz Terazi Bâki Asiltürk YKY 2006
296. 1980 Kuşağı Türk Şiirinin Poetikası Bâki Asiltürk Toroslu Kitaplığı 2006
297. Şair Sözü Mehmet Can Doğan YKY 2006
298. Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme Teo Grünberg YKY 2006
299. Yazı Üzerine Çeşitlemeler-Metnin Hazzı Roland Barthes YKY 2006
300. Estetik Bilinçdışı Jacques Ranciere Çev.:Kenan Sarıalioğlu Aralık Y. 2006
301. Öznellik- Freud’dan Haraway’e Kendilik Kuramları Çev:H.Çetinkaya-R.Durmaz Aralık Y. 2006
302. Toplumsal Gerçeklik ve Dil Nalan Büyükkantarcıoğlu Multilingual Y. 2006
303. Dilde Yaratıcılık Özcan Başkan Multilingual Y. 2006
304. Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar Nedret Tanyolaç Öztokat Multilingual Y. 2006
305. Şiir İçin Boş Levhalar Ahmet Ada Digraf Y. 2006
306. Eşsiz Olana Yakınlık:Çağdaş Şiirin Burçları Ahmet Soysal Kanat Y. 2006
307. Estetik ve Mücadele Estetiği Aydın Şimşek İlya Y. 2006
308. Cumhuriyetten Günümüze Şiir Ödülleri/Yarışmaları Öteki-siz dergisi sayı:2006/1 Öteki-siz 2006
309. Zamanın Şiiri Şiirin Zamanı Celal Soycan Digraf Y. 2006
310. Şapkam Dolu Çiçekle Cemal Süreya YKY 2006
311. Saklı Su Doğan Hızlan YKY 2006
312. Edebiyat Daima Doğan Hızlan Doğan Kitap 2006
313. Romantizm Erdoğan Alkan Varlık Y. 2006
314. Sembolizm Erdoğan Alkan Varlık Y. 2006
315. Şiir Vadilerinde Turan Karataş Sütun Y. 2006
316. Şiir Alametleri Hasan Akay 3F Y. 2006
317. Hilmi Yavuz Kitabı İbrahim Halil Baran Yom Y. 2006
318. Şiir Dil Şiir Dili Metin Cengiz Digraf Y. 2006
319. Şiirin Gücü Metin Cengiz Digraf Y. 2006
320. Psikodinamik Açıdan Ahmet Erhan ve Şiiri Yusuf Alper Digraf Y. 2006
321. Şiir Kuşatması Mustafa Öneş Say Y. 2006
322. Yahya Kemal’in Duygu ve Düşünce Dünyası Mustafa Özbalcı Akçağ Y. 2006
323. Sylvia Plath’ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi Nilgün Marmara Everest Y. 2006
324. Şairin İşi Orhan Veli YKY 2006
325. Dil Şairin Ne’si Olur Osman Hakan A.
326. Sağlam Şiir Osman Özbahçe Ebabil Y. 2006
327. Denek Taşı Özdemir İnce Dünya Y. 2006
328. Fuzuli Sait Maden Çekirdek Y. 2006
329. Şiir Defteri Şiir ve Hayat 2006 Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu Toroslu Kitaplığı 2006
330. Şiir Ustalardan Öğrenilir Metin Celâl Everest Y. 2006
331. Düzyazılar I-II Behçet Necatigil YKY 2006
332. Divan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle M.Kayahan Özgül Hece Y. 2006
333. Tüğün Serkan Işın Ebabil Y. 2007
334. Şiir Harmanı Ali K.Metin Ebabil Y 2007
335. Saklı Rönesans M.Bülent Kılıç Kül Sanat Y. 2007
336. Poelitika/Ece Ayhan Haz.Eren Barış Orta Dünya Y. 2007
337. Bulutlar Prensi Baudelaire Dilek Değerli Çekirdek Sanat Y. 2007
338. Eleştiri Kuramları Tahsin Yücel İş Kültür Y. 2007
339. Sözcükbilime Giriş V.Doğan Günay Multilingual Y. 2007
340. Bir Şiirin Söylediği 2 Ersun Çıplak, Hasip Bingöl, Ahmet Bozkurt, Mitat Çelik, Altay Ömer Erdoğan Mayıs Y. 2007
341. Şiir Konakları Turan Karataş Sütun Y. 2007
342. Şiir Cini/Şiir Dilinin Ardından Mustafa Durak Multilingual Y. 2007
343. Dilin Zamana Dokuduğu Feyza Hepçilingirler Everest Y. 2007
344. Şu Şiir İşçiliği Jorge Luis Borges De Ki Bas. Y. 2008
345. Bir Şiirin Söylediği E.Çıplak, H.Bingöl, A.Bozkurt, M.Çelik, A.Ö.Erdoğan Mayıs Y. 2008
346. İkinci Yeni Şiir (Antoloji-Dosya) Haz.:Mehmet H. Doğan İkaros Y. 2008
347. Türk Şiirinden Son Okumalar Mehmet H. Doğan İkaros Y. 2008
348. Şairin Günah Defteri Haz.:Tozan Alkan-Şeref Bilsel İkaros Y. 2008
349. Şair ve Otorite Şiir ve Yanılsama Hayati Baki İkaros Y. 2008
350. Şiir Defteri Şiir ve Hayat 2008 Haz.:Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu İkaros Y. 2008

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*