Son Haberler

DOST

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

 

Dilerse gözümü giryân iden dost
Dilerse bağrımı biryân iden dost
Dilerse hâk ile yeksân iden dost
Dilerse lûtf ile ihsân iden dost

Dilerse gönlümü handân eyleyen
Dilerse cânımı cânân eyleyen
Dilerse sırrımı ayân eyleyen
Dilerse damlayı ummân iden dost

Dilerse su gibi akıp çağlatan
Dilerse yel gibi esip söyleten
Dilerse firkâte salıp ağlatan
Dilerse vaslını âsân iden dost

Dilerse şâh iken kılan gedâlar
Dilerse zecr idüp kılan cefâlar
Dilerse hor iken viren safâlar
Dilerse kul iken sultan iden dost

Dilerse deryâlar gibi kaynatan
Dilerse gemiler gibi oynatan
Dilerse nâleler virüp inleten
Dilerse nutkunu pinhân iden dost

Dilerse gezdiren arş u semâyı
Dilerse bozduran nâm-ı fenâyı
Dilerse gezdiren şâl ü kabâyı
Dilerse cismini uryân iden dost

Dilerse aşkını câna kuran fak
Dilerse söyleten sırr-ı Enelhak
Dilerse varımı alıp iden yok
Dilerse kim Ümmî Sinân iden dost

Ümmî Sinan

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*