Son Haberler
Anasayfa / misafir kalemler / ORHUN YAZITLARINA DOKUNMAK

ORHUN YAZITLARINA DOKUNMAK

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

“Eğer Türkler olmasaydı, tarih öksüz kalırdı” sözü pek çok yabancı araştırmacı
tarafından farklı biçimde söylenen ve tarihte Türkler hakkında üzerinde mutabık kalınan haklı
bir durum tespitidir. Böylesine iddialı bir söylemde elbette ecdadımızın tarih boyunca kazandığı
zaferlerin, kurduğu devletlerin çağ açıp çağ kapayan askerî başarıların ve kendilerini konu
edinen destanların payı büyüktür. Ancak bu durumu sadece askerî başarılarla sınırlamak pek de
doğru değildir. Çünkü tarihin her döneminde kurdukları medeniyetler ile ortaya koydukları
bilim, kültür, sanat, edebiyat… vb. eserlerin de bunda önemli bir payı vardır. Ortaya konan tüm
bu eserlerin başlangıç noktası olarak tarihte ilk kez “Türk” adının geçtiği Köktürk yazıtlarınıkabul edebiliriz.

Türk devlet adamlarının milletine hesap verdiği, milleti ilgilendiren ve milletin
geleceğine yönelik mesajların verildiği Moğolistan sınırları içerisinde bulunan Bilge Kağan, Köl
Tigin ve Bilge Tonyukuk yazıtları (720-735) Orta Asya coğrafyasında doğan medeniyetlerin
gelişim tarihlerine ışık tutması açısından önemli bir yere sahiptir.

İlköğretimden yükseköğretime kadar tüm kademelerde gerek tarih, gerekse edebiyat
derslerinde ismini sıkça duyduğumuz, sınavlarda karşımıza çıkan “Köktürk yazıtlarının Türk
tarihi ve Türk dili açısından önemi nedir?” sorusuna kaynaklık eden bu yazıtları, tarih bilincinin
zihnimde şekillenmeye başladığı andan itibaren hep görmek ve onlara dokunmak istemişimdir.

2013 yılının Eylül ayında Amasya Milletvekili Dr. Avni ERDEMİR, Amasya İl Özel
İdare Genel Sekreteri Mustafa BOLAT’ın da aralarında bulunduğu Amasyalı bir grup iş
adamıyla bu yazıtları görmek ve bu yazıtlara dokunmak amacıyla yola çıktık. Dr. Avni
ERDEMİR’in çalışma alanının Türk Dili ve Edebiyatı olması ve yol boyunca yazıtlarla ilgili
akademik anlamda verdiği bilgiler, yazıtlardan okuduğu metinler ve söz konusu metinlerin
açıklamaları heyecanımızı ve merakımızı daha da artırdı.

Amasya’dan başlayan yolculuğumuzun ilk etabını Moğolistan’ın başkenti Ulaanbaatar’a
havayolu ile sorunsuz bir şekilde ulaşarak tamamladık. Ancak ikinci etapta Ulaanbaatar’dan
yazıtların olduğu Harhorin (Karakurum) bölgesine ise yaklaşık 400 km’lik zorlu bir yolculuk
bizi bekliyordu. Ulaanbaatar havaalanını şehir merkezine bağlayan yolun (genelde ülkelerin en  prestijli yolları havaalanı yolları kabul edilir) durumu endişemizi daha da artırdı. Tüm bu endişelere rağmen büyük bir kararlılık ve heyecanla plan ve programımızı belirleyip kumanyalarımızı hazırlayarak sabah güneş doğmadan yola çıktık.

Gruptaki herkes pek çok defa farklı ülkelerde farklı vesilelerle bulunmuştu. Ancak
Moğolistan, iklimi, doğası, insanlarının yaşam şekilleriyle, uçsuz bucaksız bozkırlarıyla, doğal
hayatıyla sanki bin yıl öncesinden bugüne hiç değişmemiş gibi fotoğraf makinelerimize eşsiz
pozlar verdi. Moğolistan için yapılan ve bizim de kısa sürede onayladığımız tanımlama: “MaviGökyüzü Ülkesi”.

Coğrafyayı gördükten sonra atalarımızın neden konargöçer hayat yaşadıklarını, Orta
Asya’dan Anadolu’ya yolculuğa neden gerek duyduklarını daha iyi anlamış bulunuyorduk.

İlk anda bu uzun yolculuk hiç bitmeyecek gibi gelmişti. Yollar gerçekten çetin ve zorlu.
Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, konargöçer hayatın hâlen yaygın bir şekilde
sürdürülüyor olması; yol, su ve elektrik gibi günümüzün olmazsa olmaz yatırımlarını
Moğolistan’da görmemize engel olmaktaydı. Yolculuk esnasında, Moğolistan’da Moğol
insanının istediği yere çadır kurma özgürlüğünün olduğunu ve her Moğol’un kendi yolunun
olduğunu öğreniyoruz. Yol üzerinde Budist ibadet mekânlarına rastlıyoruz.

Yolculuk esnasında yaptığımız çadır ziyaretlerinde gördüğümüz birçok geleneğin
Anadolu kırsalında sınırlı da olsa hâlen var olduğuna şahitlik ettik. Yaşama dair pek çok
karenin, giyim kuşam tarzının, konukseverliğin, misafire hürmetin ve saygının Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri ile birebir aynı olduğuna tanık olduk. Dolayısıyla bunu tarihten gelen Türk –
Moğol ilişkilerinin kaynaşması ve ortak paydası olarak yorumladık. Yollarda yok denecek kadar
sınırlı bir yerleşim alanının olması, çoğu yerde ise birbirinden oldukça uzak mesafelerde çadır
yaşantısının olması ve yollarda tabela sisteminin olmaması seyahat ettiğimiz aracın kilometre
göstergesine sıklıkla bakmamızı gerektirdi. Yaklaşık yedi saatlik bir yolculuktan sonra tam toz
duman içerisindeyken, ileride bir anda Türk bayrağının olduğu bir tabela gözümüze ilişti.

Bu noktadan sonraki yolun Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
tarafından yaptırıldığını ve 46 kilometre olduğunu öğrendik. Bu yola girdikten sonra gruptaki
herkes (araba dâhil) de bir rahatlama meydana geldi. Çünkü bu yol şu ana kadar Moğolistan’da
gördüğümüz en konforlu yol özelliğini taşımaktaydı. Bu yol boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin
tarihe ve ecdada karşı sorumluluk bilinci içerisinde ne denli büyük bir hizmet yaptığı noktasında
hemfikir olduk ve yapımında emeği geçen herkese şükranlarımızı dile getirdik. Belki o ana
kadar yaşadığımız zorlu yolculuğun etkisiyle, belki de buraya yolu düşen insan sayısını artırmak
adına, hedefi biraz daha büyütüp; ilerleyen dönemlerde Türkiye’nin Ulaanbaatar’dan Orhun Müzesi’ne kadar tamamen asfalt bir yol yapabileceğini ve yaparsa ne denli büyük bir hizmet yapmış olacağı noktasında düşüncelerimizi paylaştık.

Belki heyecandan, belki yolun güzelliğinden Bilge Kağan Karayolu hemen bitiyor ve karşımızda TİKA’nın Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi (MOTAP) kapsamında yürüttüğü çalışmalardan birisi olan Orhun Müzesi beliriyor. Elbette ki bu eşsiz müzenin temel amacı, Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinler olma özelliğine sahip Bilge Kağan ve Köl Tigin anıtlarının olumsuz koşullardan korunması ve gelecek nesillere aktarılması.

Oldukça yorucu bir yolculuktan sonra hemen büyük bir heyecanla müzeye yöneldik ve
müzenin kuruluş geçmişini, yazıtlar üzerine günümüze kadar yapılan akademik çalışmaları ve
yazıtların tarihimiz açısından önemini anlatan bilgileri okuduktan sonra müze içerisine girdik.
Yaklaşık bin üç yüz yıl boyunca âdeta zamana meydan okurcasına Bilge Kağan ve Köl Tigin
yazıtları karşımızda duruyor. Yine o bölgede yapılan kazılar sonrasında çıkarılmış pek çok tarihî
eseri de müzede görmek mümkün.

kultigin

Köl Tigin yazıtını Bilge Kağan, kardeşi Köl Tigin’in ölümü üzerine diktirmiş. Anıtta
Türk milletinin o dönemdeki durumu, Köl Tigin’in savaşçılığı, kahramanlıkları, ölümü ve yas töreni anlatılmış.

Bilge Kağan yazıtında; Köktürk Hakanı Bilge Kağan’ın iyi dileklerinden, Bilge Kağan
döneminde yaşananlardan, törelerden söz edilirken, Bilge Kağan’ın Türk milletine vermek
istediği mesajlar da anıtın içeriğinin bir başka boyutunu oluşturuyor.

Bilge Tonyukuk yazıtları ise Köktürk veziri olan Bilge Tonyukuk adına dikilmiş.
Yazıtta daha çok Çinlilerle yapılan savaşlar anlatılıyor ve Tonyukuk bu yazıtta anılarını,
dönemin tarihini ele almış durumda. Bu arada, Bilge Tonyukuk abideleri Höşöö Tsaydam
bölgesindeki müzeden 500 km uzaklıkta, Ulaanbataar’ın kuzeyinde bulunmakta.

Müze ziyaretinden sonra müzenin Moğol bekçisi Bat-Ochir Janchiv ile sohbet etmeye
çalıştık. Bat-Ochir müzeyi yıl içerisinde çok sınırlı sayıda Türk’ün ziyaret ettiğini, bunların ise
çoğunun resmî heyetler olduğunu söylüyor. Son dönemlerde özellikle Güney Koreli ve Japon
araştırmacıların yazıtlara ilgisinin arttığını dile getiriyor. Bizler de yazılı basından yine bu
bölgelerde Japon araştırmacılar tarafından yeni yazıtların bulunduğunu hatırlıyor ve bunu ziyaretlerin nedenleri ile ilişkilendiriyoruz.

Müzede yazıtlara dokunmak, felsefelerini yeniden düşünmek âdeta insanı o tarihlere
götürüyor ve manevi bir doyum yaşatıyor. Dolayısıyla, gezide amacın hâsıl olduğunu, tümyorgunluğun bir anda kaybolduğunu hissediyoruz.

Müzede o sırada bir grup Moğol araştırmacı ile karşılaşıyoruz ve araştırma laboratuarı
olarak kullandıkları tipik bir Moğol çadırına davet alıyor ve çadır içerisinde sohbetimize devam
ediyoruz. Gerçekten büyük bir misafirperverlikle karşılaştığımız bu çadırda ortak coğrafya ve
tarihin ötesinde; dağ (tağ), deniz (tenis), demir (temür), ağabey (aga), ordu (ordu), bal (bal)… vb. pek çok benzer sözcüğü kullandığımızı konuşmamız sırasında karşılıklı tespit ediyoruz.

Tarih boyunca iç içe yaşadığımız zaman zaman mücadele ettiğimiz Moğollar ile keyifli
bir sohbetten sonra, mücadeleyi yeniden tatlı bir şekilde canlandırmak üzere bir Moğol ile
güreşe tutuşuyoruz. Her ne kadar sonuçta dostluk kazansa da, Moğolların da ata sporlarının
güreş olduğunu güreşe tutuşmadan önce bir an unutmuş olmam biraz pahalıya patlıyor.

Gruptaki arkadaşlar bolca fotoğraf ve video çekimi gerçekleştirdikten sonra, elinizi
uzatsanız tutacağınızı sandığınız yakınlılıktaki gökyüzünün altında, ama ufuk çizgisinin hep
uzak olduğu, atalarımızın at koşturduğu bu bozkırda geri dönüş için son hazırlıklarımızı yaptık
ve dönüş yolculuğuna başladık. Artık dönüş için zaman problemimiz yoktu, doğayla başbaşa,
Moğol insanı ile iç içe ve bir o kadar da eğlenceli bir dönüş yolu bizi bekliyordu.

kartal

Dönüş yolunda, Bilge Kağan yazıtlarındaki “… Türk Oğuz Beyleri, işitin! Üstte gök
çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ilini töreni kim bozabilir? Ey Türk Milleti! Titre ve kendine
dön!…” sözleri kulağımızda yankılanıyor. Tüm grup arkadaşlarımızla bu nasihati; Misak-ı Millî
sınırları içerisinde Yunus Emre’nin, Mevlana’nın, Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’nin, Hacı
Bektaş-ı Veli’nin öğretileriyle yoğrulan ve mayalanan Anadolu topraklarında; doğulu-batılı,
güneyli-kuzeyli demeden yetmiş altı milyon insanımızın bir ve beraber çalışarak çağdaş ve
güçlü bir Türkiye kurmak zorunluluğu olarak yorumluyor ve yeniden yollara düşüyoruz.

Kaynaklar
ALYILMAZ, C. (2005). Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu. Ankara: Kurmay
Yayınları.
TEKİN, T. (2006). Orhon Yazıtları. Ankara: TDK Yayınları.

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*