Son Haberler
Anasayfa / Etiket Arşivi: mevlevi

Etiket Arşivi: mevlevi

UNUTMA

Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma Gâhîce uyandıkça şebistân-i safâda Şol gice olan sohbet-i hemvârı unutma Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza Ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma Ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine ammâ Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın Ol va’de-i tekrâr-be-tekrârı unutma Yok tâkati hicrânına lûtf eyle efendim ... Devamını Oku »

NAAT

Encümle mâh gökde bir levha-i muallâ Kim “haccetü’l veda”ı ihtâr ederdi manzar Nâm-ı bülendin ey yâr menkûş-ı arş-ı izzet Âyât-ı zü’l-celâlin çepçevre hâle-küster Münkirlerin yüzünde nâr-ı cahîm alev-rîz Vechinde mü’minînin tâbende nûr-i akmer Vahdet-gehimde her şeb sensin enîs-i rûhum Tenhâ seninle kalmak bir zevk-i vuslat-âver Mi’râcım oldu cânân rüyâda iltifâtın Lutfet cemâl-i pâkin bîdâr iken de göster Olsam gubâr-i pâyin ... Devamını Oku »