Son Haberler
Anasayfa / Etiket Arşivi: en iyi gazel

Etiket Arşivi: en iyi gazel

GAZEL

Sînede evvel ne muhrik ârzûlar var idi Lebde ser-keş âhlar âteşli Hûlar var idi * Böyle bî-hâlet değildi gördüğüm sahrâ-yı aşk Anda mecnûn bîdler divâne cûlar var idi * Ben bu gün bir nev-bahâr-ı hüsn ü ân seyreyledim Tarf-ı destârında sünbül gibi mûlar var idi * Sen yine bir nev-niyâz âşık mı peydâ eyledin Kûyuna yer yer dökülmüş âb-ı rûlar ... Devamını Oku »

GAZEL

Kerem kıl kesme sâkî iltifâtın bî-nevâlardan Elinden geldiği hayrı diriğ etme gedâlardan * Esîr-i gurbetiz bir senden özge âşinâmız yok Ayağın kesme başın-çün bizim mihnet-serâlardan * Sabâ kûyunda dil-dârın nedir üftâdeler hâli Bizim yerden gelirsen bir haber ver âşinâlardan * Deme zâhid ki terk et sîm-ber bütler temâşâsın Beni kim kurtarır Tanrı sataştırmış belâlardan * Girip mescidlere ger muktedâlar pey-revi ... Devamını Oku »

GAZEL

  Pîş-i nezâreden ki o nûr-ı nazar geçer Bilsen neler geçer bu gönülden neler geçer Hep dâsitân-ı firkati tafsîl eden güzel Bahs-i visâle geldiği dem muhtasar geçer Kalmaz elinde dâmen-i tannâz-ı rûzgâr Ömrün şebâb demleri misl-i seher geçer Peykân-ı gamze tîr-i nigeh zahm-ı cevr-i yâr Durmaz geçer bu kalbimi ammâ deler geçer İhsân rüsûm-ı külfete bîgâne tavr olan Âzâde ser ... Devamını Oku »