Son Haberler

DOST

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

Öyle lâ-kaydım sıkılmam çarhdan görsem sitem
Ger cihân yansa yıkılsa göñlüme gelmez elem
Ben ezelden her umûrum Hakk’a tefvîz eylerem
Çün müsâvîdir baña her nîk ü bed kahr u kerem
Dost medhinden ne hâsıl zemm-i düşmenden ne gam
Fâriğ ü âzâdeyim birdir yanımda medh ü zem
*
Çık aradan sen yed-i kudretdedir her hayr u şer
Çekme tedbîr-i umûr içün ‘abes yere keder
Kîl ü kâl ile sakın evkâtıñ itdirme güzer
Var mı Eflâtûn yâ Mecnûn diseler zarar
Dost medhinden ne hâsıl zemm-i düşmenden ne gam
Fâriğ ü âzâdeyim birdir yanımda medh ü zem
*
Her ne eylerse zuhûr elbetde var bir hikmeti
Zevke aldanma mükedder olma gör sen mihneti
‘İzzetiñ zilletle çün ‘indimde birdir kıymeti
Halk beni yahşî yaman bilmiş nedir haysiyyeti
Dost medhinden ne hâsıl zemm-i düşmenden ne gam
Fâriğ ü âzâdeyim birdir yanımda medh ü zem
*
Her kişi ‘âlemde bir ahlâk ile mezkûrdur
Hüsn-i zanna kimi sû’-i zanna kim me’mûrdur
Sâhibine her kelâm eyler rücû‘ meşhûrdur
Kendi fi‘lin gayre isnâda beşer mecbûrdur
Dost medhinden ne hâsıl zemm-i düşmenden ne gam
Fâriğ ü âzâdeyim birdir yanımda medh ü zem
*
Halk saña a‘lâ disin ednâ disin itme cidâl
Gelmesin göñlüñe hiç bir vech ile şevk u melâl
Her ne dirlerse benim hakkımda hep itdim helâl
Bak Şeref bu beyt-i mevzûnı dimiş bir ehl-i hâl
Dost medhinden ne hâsıl zemm-i düşmenden ne gam
Fâriğ ü âzâdeyim birdir yanımda medh ü zem
***** Şeref Hanım *****

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*