Son Haberler
Anasayfa / Genel / PUTLARI VAR İNSANIN

PUTLARI VAR İNSANIN

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

                Eskiler görünür putlarla savaşırdı. Modern insan, görünmeyen ve etkili putlarla birlikte yaşıyor. Putlarımızın modern mabetleri de var. Yani kurumsal putlarımız mevcut. Putun aleniyet kazandığı yaşamlardan, hayır beklenmez diye düşünüyorum. Putların tecellisi artık ruhlarımızdadır. Görünmeyen bir ruhumuz olduğu kadar, görünür bir put meselemiz var.Putlarımızı saydığım zaman, aa… bu da mevcutmuş diyeceksiniz. Lat, menat, uzza putları, bu putlarımız yanında yaya kalır.Ruhumuzu teslim alan putlara karşı ilaçlarımız da olmalı.Nefis terbiyesi, tezkiye, tebliğ ve ilim gibi put kırıcı silahlarımız olmalıdır.Bunlardaki eksiklik, insanımızı yalnızlığa ve modern putlara teslim olamaya itmiştir.Cahiliye mantığını eleştiren şair Arifi Paşa haklıdır:” Bir yerdeki cehl hükümrandır/Ol yerde ziya-yı hak nihandır.”Bir yerde cehalet hüküm sürüyorsa, orada Hakkın aydınlığını aramayın diyen şair haklıdır.Putperestliğin sonucu da cehalete varıyor.

                Görünür putperestliğimizin ilk temayüzü, kariyer ve makam hırsı ya da putudur.İnsanlar ağzıyla makam ve mevkii ister oldu.Siyasi irade, bu putperestlere karşı, uyduruk makam ve kariyerler icat etmeye mecbur kalıyor.O kadar makam enflasyonu var ki, görevden alınan eziklere yer bulunamıyor!Ankara yatma yeri haline dönüştü.Çalışmadan para alan ezikler de hiç utanmıyor. Demiyor ki, asıl işimi yapayım da, devletime zarar vermeyeyim.Yan gel yat  olursun bostan hikayesi.Yıl boyu gezi fotoları paylaşan, yatan putperestler tanıyorum. Yazık! Hiç çalışmadan, makam parası alıp gezmek hangi kitaba sığar?Salgında insanlar işsizken, sizin vicdanınız rahat mı? Pirimli, ödemeli, mamalı, ekdersli, tazminatlı, imza paralı makamları kovalayan, yatmaya hazır onlarca putperest adayı biliyorum.Yazık devletime. Boşta kalmamayım diye yüksek lisans yapmaya çalışan, boş adamların sayısı bile arttı. Yüksek Lisans, ilim değil, filim aracı oldu!

                Putperestliğimizin ikinci ayağı, alışkanlıklarımızdır. İnsanımız ne yanlış yapıyorsa, alışkanlığım olmuş diyerek sıyırmaya çalışıyor. Ona bakarsanız, aşk da bir alışkanlıktır. Ama bazı aşklar akla ziyandır!Tembelliği, istemezükçülüğü, kısa yoldan para kazanmayı, haramı, bananeciliği, mazeretim var anlayışını put edinmiş bir toplum kesimi var. Ne yapsanız çalışmayan, arafta tipler. Üretmeyen, hazırcı, tüketimci, birey olamamış kafalar bunlar. Sadece mevcutla yetinen, herşeyi devlet aklına havale etmiş, sadece asalak gibi yaşayan insan tekleri.Sosyal devleti kene gibi sömüren, gözünü devlet parasına dikmiş, haramzade tipler! Sigaradan, rakıdan, uçuculardan, bohem yaşamdan, bilumum boş alışkanlıklardan vazgeçemeyen bu tipler, devlete gözünü dikmiş asalaklardır. Çalışmadan, üretmeden nasıl ayakta kalacağız. Milyona yakın insanımız iş beğenmiyor.Konforlarından da taviz vermiyorlar.Hedonist bir yapıları da vardır.Bütün alışkanlıklar, bir parça haz barındırır.Mütedeyyin insan ne yapsın?Yılda bir kere tatil yapamayan emekçi, bir kafeye gidemeyen asgari ücretli, sinema yüzü görmemiş köylü? Onların alışkanlıkları yok mu?İyi bir alışkanlık, altı doldurulmuş bir gelenektir.

                Putperestlerin bir diğer özelliği de, aşağılık kompleksli olmalardır.Ezik adamlar, başarısız adamlar, kendi olamayanlar, ikinci adamların hepsi aşağılık kompleksi olan adamlardır. Ben falan olmalıyım, bana bunlar verilmeli, devlet yapsın, zırnık yok cümleleri bu tiplerin sakız konuşmalarıdır. Hiçbir şey yapmadan yaşama kolaycılığını seçmiş bu tipler, maalesef devlet katına da sirayet etmişlerdir.Bu ezik tiplerin putperestliği daha faşizandır. Kendini buğday ambarında gören bu tipler, eline değnek versek iki koyunu güdemezler.Yakası sürekli ilikli, ilişik tipler bunlardır. Kendi gölgesi olmayan, başkalarının gölgesinde yaşayan ezikler bunlardır.Bana da, bana da diyerek ömrünü geçiren şahsiyeti gelişmemiş bu tipler, asosyal bir yaşama da razıdırlar. Dar alanda paslaşırlar. Hasetlik, kıskançlık, ihsansızlık bunların banal özelliğidir.Bürokrasi de bu tipleri sever, çünkü kullan at tipleridir.Etrafımızda bolca görülen bu müptezeller, yerinde durmak için, herşeye razı tiplerdir.

                Modern putperestlerin bir özelliği de kimliksizlikleridir.Siz onların kıblesini anlayamazsınız.Suskun tiplerdir, yanında küfür de etseniz konuşmazlar. Onlar okumaz yazmaz tiplerdir. Modern cahillerdir. Televizyon, sosyal medya, magazin, esnaf ağzıyla konuşurlar. Bolca söverler! Sağcı, solcu, kapitalist, dinci, muhafazakar, kemalist aynı anda olurlar. Her boyaya giren tiplerdir.Düzenin adamıdırlar.Yersiz yurtsuz tiplerdir. Hepsinden çığırırlar ama, hiçbiri değillerdir.Putunu  yiyen kureyş elemanlarıdır bunlar. Kimliksizliklerini de saklamazlar.Sabeteistler, masonlar gibi şemsiye kimliklere sığınırlar. Dava adamı değillerdir.Kendi ırkını, ideolojisini, dininin ritüellerini bile gizleyecek derecede putperesttirler. İbadetini, okulunu, ırkını, stk’sını, aidiyetini inkar edecek putperestler bunlardır.Bunlar için, varsa yoksa yükselmek! Aslında alçalan alçaklar bunlardır.Sistemin de sevdiği tipler bunlardır.Künyesine yazamayan da, ne yaptığını ve idealizmini gizleyen bu ahmaklardır.Allah, bizi putlarımızdan azat eylesin.Bizi böyle modern putperest, köleci bir kafa yapmasın.

                Eleştirel bir asaf halet çelebi dizesiyle bitirelim:”ibrâhîm/içimdeki putları devir/elindeki baltayla/kırılan putların yerine/yenilerini koyan kim…”Yeni putlar yaratmadan yaşamak dileğiyle.

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*