Son Haberler
Anasayfa / atölye / ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRETMENLERİN ÖNERDİĞİ KİTAPLAR

ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRETMENLERİN ÖNERDİĞİ KİTAPLAR

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks


1 Türkçenin Zenginlikleri, İncelikleri, Doğan Aksan
2 Dil ve Kültür, Mehmet Kaplan
3 Huzur, A. Hamdi Tanpınar
4 Türkiye’nin Maarif Davası, Nurettin Topçu
5 Türk Dili Tarihi, A. Bican Ercilasun
6 Anna Karanina, Tolstoy
7 Yunus Emre Divanı, Yunus Emre
8 Kayıp Zamanın İzinde, Marcel Proust
9 Karamazov Kardeşler, Dostoyevski
10 Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Hilmi Ziya Ülken
11 Kültür Değişmeleri, Mümtaz Turhan
12 Saatleri Ayarlama Enstitüsü, A. Hamdi Tanpınar
13 Felsefe-Bilim Nedir?, Teoman Duralı
14 Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Erhan Afyoncu
15 Nutuk, Atatürk
16 Beyhude Ömrüm, Mustafa Kutlu
17 Tutunamayanlar, Oğuz Atay
18 Devlet-i Aliyye, Hâlil İnalcık
19 Mesnevi, Mevlana
20 Çile, N. Fazıl Kısakürek
21 Kültürden İrfana, Cemil Meriç
22 Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal
23 Fuzuli Divanı, Fuzuli
24 Safahat, Mehmet Akif Ersoy
25 Seyahatname, Evliya Çelebi
26 Bütün Şiirleri, Orhan Veli
27 Öküzün A’sı, Barry Sanders
28 Cumhuriyetin İlk Yüzyılı (1923-2023), İlber Ortaylı
29 Bilim Tarihi Sohbetleri, Fuat Sezgin
30 Susam ve Zambaklar, John Ruskin
31 Geleneğin Direnişi, Beşir Ayvazoğlu
32 Kara Kitap, Orhan Pamuk
33 Dede Korkut Kitabı, Anonim
34 Yaşadığım Gibi, A. Hamdi Tanpınar
35 Gün Doğmadan, Sezai Karakoç
36 Semerkant, Amin Maalouf
37 Büyülü Dağ, Thomas Mann
38 Şiir Tahlilleri, Mehmet Kaplan
39 Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, Gerald L. Gutek
40 Harman, Y. Bülent Bakiler
41 Büyü’sün, Yaz! Toplu Şiirler, Hilmi Yavuz
42 İslam Dünyasında Kitabın Tarihi, Johannes Pedersen
43 Türkçenin Sırları, Nihat Sami Banarlı
44 Devlet Ana, Kemal Tahir
45 Erbain (40 Yılın Şiirleri), İsmet Özel
46 Memleketimden İnsan Manzaraları, Nazım Hikmet
47 Divanü Lügat’it Türk, Kaşgarlı Mahmut
48 Edebiyat Üzerine Makaleler, A. Hamdi Tanpınar
49 Korkunç Yıllar, Cengiz Dağcı
50 Dağlar Devrildiğinde, Cengiz Aytmatov
51 Madam Bovary, Gustave Flaubert
52 Yarınki Türkiye, Nurettin Topçu
53 Yalnızız, Peyami Safa
54 Sefiller, Victor Hugo
55 Edebiyat Ne İşe Yarar, Rita Felski
56 Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Mehmet Kaplan
57 Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov
58 Beş Şehir, A. Hamdi Tanpınar
59 Tarihte Türkler, Erol Güngör
60 Öğrenci Başarısını Artıran Öğretim Stratejileri, R. Mazrano, D. Pickering, J. Pollock
61 Martı, Richard Bach
62 Türk Dilinin Sadeleşme Evreleri, Agâh Sırrı Levent
63 Hikâye Tahlilleri, Mehmet Kaplan
64 Toplu Şiirler, Ziya Osman Saba
65 İlk Öğretmen, Cengiz Aytmatov
66 Derviş ve Ölüm, Meşa Selimoviç
67 Cümle Kapısı, Nazan Bekiroğlu
68 Hayat Güzeldir, Mustafa Kutlu
69 Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali
70 Yüz Yılın 100 Türk Romanı, Fethi Naci
71 Bye Bye Türkçe, Oktay Sinanoğlu
72 Ecinniler, Dostoyevski
73 Ateş Denizi, Beşir Ayvazoğlu
74 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa
75 Bilim ve Yanılgı, Taha Akyol
76 İletişim Çatışmaları ve Empati, Üstün Dökmen
77 Duyguların Psikolojisi, Nevzat Tarhan
78 Üç Büyük Usta, Stefan Zweig
79 Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış Berna Moran
80 Ümit Dünyası, Şevket Rado
81 Bilmem Hatırlar mısın?, Ali Çolak
82 İki Dirhem Bir Çekirdek, İskender Pala
83 Bitmeyen Gece, Mithat Enç
84 İki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickens
85 Çanakkale Mahşeri, Mehmet Niyazi
86 Yeni Öğretmenler İçin El Kitabı, Melissa Kelly
87 Suyu Arayan Adam, Ş. Süreyya Aydemir
88 Peyami, Beşir Ayvazoğlu
89 Zeytindağı, Falih Rıfkı Atay
90 Bu Böyledir, Mustafa Kutlu
91 Küçük Ağa, Tarık Buğra
92 Sosyoloji, Notları Cemil Meriç
93 Güller Kitabı, Beşir Ayvazoğlu
94 Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman
95 Dil Doktoru, Hayati Develi
96 Sözün Doğrusu, Y. Bülent Bakiler
97 Benim Küçük Dostlarım, H. Nusret Zorlutuna
98 Duygusal Zekâ, Daniel Goleman
99 Özgürlük Okulu, A. S. Neil
100 Romanı Konuştular, Özlem Fedai
(Ali Fuat Arıcı, “Türkçe Öğretmenleri / Öğretmen Adayları Ne Okumalı?”, Hacettepe Üniv. Eğitim Fak. Dergisi, Temmuz 2015)

 

 

 

MERAKLISI İÇİN YÜZ DOĞU KLASİĞİ

Kitap- Necip Asım

Bostan- Şeyh Sadi Şirazi

Gülistan- Şeyh Sadi Şirazi

Mantiku’t-Tayr- Feridüddin Attar

Pendname- Feridüddin Attar

İlahiname- Feridüddin Attar

Merhaba Hüdhüd- Feridüddin Attar

Amak-ı Hayal- Filibeli Ahmet Hilmi

Hicaz Seyahatnamesi- Nabi

Seyahatname- Evliya Çelebi

Seyahatname- İbn Battuta

Salaman ve Absal- Molla Cami

Tuhfetu’l-Ahrar- Molla Cami

Lüccetu’l Esrar- Molla Cami

Baharistan- Molla Cami

Tutiname- Süleyman Tevfik

Banu Cihan- Süleyman Tevfik

Muallakat-ı Seb’a- (Haz. Sadık Yalsızuçanlar)

Bin bir Gece Masalları- Anonim

Dede Korkut Hikâyeleri- Anonim

Siyasetname- Nizâmülmülk

Mahzen-i Esrar- Nizami

Kelile ve Dimne- Beydeba

Yusuf ile Züleyha- Yahya Bey

Muhayyelat- Giritli Aziz Efendi

Şahname- Firdevsi

İskendername- Firdevsi

Makamat- Hariri

Hayy Bin Yakzan- İbn Tufeyl

Heft Peyker- Genceli Nizâmi

Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib

Leyla ile Mecnun- Fuzuli

Güvercin Gerdanlığı- İbn Hazm

Hüsn ü Aşk- Şeyh Galib

Nurname- Cafer İyani Bey

Lisanu’t-Tayr- Ali Şir Nevai

Muhakematü’l-Lugateyn- Ali Şir Nevayi

Hayretü’l-Ebrar- Ali Şir Nevayi

Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi

Dîvânü Lugati’t-Türk- Kaşgarlı Mahmud

Oburlar ve Asalaklar Kitabı- Şihabuddin el – Akfehsi

Âşıklar Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye

Ahmak ve Dalgınlar Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye

Zekiler Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye

Ferhat ile Şirin- Anonim

Kerem ile Aslı- Anonim

Gurretü’l-Beyza /Adaletin Aydınlığında- İbn-i Firuz

Siyaset Ahlakı- Abdusselam El-Amasi

Noktatü’l-Beyan- Muhammed Nuru’l Arabî

Sicilya Cevapları- İbn Seb’in

Risale-i Mahbub- Muhammed Sadık

Tevbe Risalesi- Muhammed Sadık

Delilerin Aynası- Yenişehirli Avni

İnsana Tutulan Ayna- Mehmet Said Paşa

Aşk/Gönül ile Aşkın Sohbeti- Selanikli Abdi Tevfik

Latifeler Kitabı- Lami’i Çelebi

Ashab-ı Kehf Hikâyesi- Anonim

Gece Diyarından Hayaller- Abdurrahman Gubari

Âşıklar Kitabı- Fahreddin-i Iraki

Mülkün Sultanlarına- İmam Gazali

Hükümdarlara Öğütler- Şeyh Sadi Şirazi

Beş Meclis/Akıl ve Aşk Risalesi- Şeyh Sadi Şirazi

Varlığın Nuru- Mustafa Tâki Efendi

Bülbülname Hikâyesi- Anonim

Hayat Kitabı- Abidi

Vakıat/Keşif Günlüğü- Hüseyin Vasaaf

Dalkavukname- Samsatlı Lukianos

Ebu Ali Sina Hikâyesi- Seyyid Ziyaeddin Yahya

Dört Derviş Hikâyesi- Sahaf M. Seyyid

Aşkın Mahiyeti Hakkında- İbn Sina

Nevpeydâ- Abdi Efendi

Sohbetnâme- Sun’ullah Gaybi

Divan- Mevlana Halid-i Bağdadi

Neynâme- Yakub-i Çerhi

Sırlar Hazinesi- Mostarlı Ziyai

Saadetnâme- Nasır-ı Hüsrev

Kabusnâme- Keykavus

Pendnâme- Diyarbekirli Ahmed Mürşidi

Harikalar Diyarı Hind/Büzürg Bin Şehriyar

İskendernâme- Ahmedi

Baburnâme- Muhammed Babur

Esrarnâme- Feridüddin Attar

Cavidnâme- Muhammed İkbal

Atabetü’l-Hakayık- Edip Ahmed Yükneki

Akıllı Deliler Kitabı- Neysaburi

Cimriler Kitabı- Cahız

Tövbekârlar Kitabı- Makdisi

Duyulmadık Hikâyeler(Nevadir)- Süheyli

Yunus Emre Divanı

Muhibbi Divanı

Yahya Efendi Divanı

Nef’î Divanı

Eşrefoğlu Rumi Divanı

Niyazi Mısrî Divanı

Nabi Divanı

Fatih Divanı

Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı

Ümmi Sinan Halveti Divanı

Aziz Mahmud Hüdayi Divanı

Kaygusuz Abdal Divanı

 

 

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*