Son Haberler
Anasayfa / şiiristan / AH ŞU MISRALAR11

AH ŞU MISRALAR11

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

Gönül muhabbeti bir adet edinmiş yoksa

Ne bende aşk ne sende cemal kalmıştır.

(Necati )

 

Başımızdan hiç heva-yı zülf-i yâr eksik değil :

Mürtefi‘ yerdir anın çün rûzgâr eksik değil !

(İkbali)

 

İdgehde varalım dûlâba dilber seyrine

Görelim âyine-i devran neler gösterir !

(Necati)

 

Ne ele sagar alır çeşmi ne meyhane bilir

Sorsan amma yine âlem onu mestane bilir !

(Cevri)

Mey anda, dilber anda, cümle yâran-ı safâ onda

Geçip cennetten adem sakin-i meyhane olmaz mı ?

(Vecdi)

 

İtlaf-ı güher eylemedim ben nazm ile Vecdi,

Bir kanden alıp gevheri bir kane getirdim !

(Vecdi)

 

Sakıya meclise gel cismime gelsin canım

Ahdler tövbeler ol sagare kurban olsun !

Ayağın sakınarak basma aman sultanım

Dökülen mey kırılan şişe-i rindan olsun !

(Enderunlu Vasıf)

 

Şem‘-i ikbalini tar eylemesin derse felek,

Kişi yaktığı çerağ üstüne pervane gerek !

(Laedri)

 

Bu ne sırdır, raz-ı aşkım demeden ben kimseye

Şehre düşmüş ben seni sevdim diye avazeler .

(Fuzuli)

 

Halkın istidadına vabestedir asar-ı feyz

Ebr-i nisandan sadef dürdane, ef‘i sem kapar .

(Beliği)

 

 

Toplanıp ehl-i hava, her biri bir saz çalar

Çelebi böyle olur bizde de konser dediğin .

(Muallim Naci)

 

Minnet Huda’ya devlet-i dünya fena bulur

Baki kalır sahife-i âlemde adımız !

(Baki)

 

Yıkılıptır bu cihan sanma ki bir dem düzele .

Devleti çerh-i deni verdi kamu mübtezele !

Şimdi ebvab-ı saadetde gezer hep hazele .

İsimiz kaldı heman merhamet-i Layezele !

(III. Mustafa)

 

Cihanda sanma a¸sık-ı mehcura rahat olur :

Neler çeker bu gönül, söylesem şikayet olur !

(Şeyhülislam Yahya Efendi)

 

Kasr-ı dil olsun harab ey yar, senin olsun senin .

İstemem tamirini, mimar senin olsun senin !

(Şem‘i Dede)

 

Kamilin taş yasdınıp toprak döşenmektir işi :

Baliş-i rahatta daim cahilü nadan yatur !

(Haleti)

 

Ders-i aşkın müşkilin Yahya nice halleylesin ?

Söyleyenler kendini bilmez, bilenler söylemez !

(Şeyhülislam Yahya Efendi)

 

 

 

Doyulmaz han-ı ihsana, kanaat gelmez insana ,

Kerem gördükçe ey Baki, gedalardan rica artar .

(Baki)

 

Geçtik ihsanlarından kübera-yı asrın ,

Bir mazarratları değmezse inayet gibidir .

Terbiye kaldı bir işkembeci dükkanında :

Şimdi ar eylememek bais-i nimet gibidir !

(Kazım Paşa)

 

Koynundan ayırma bil onun kadrini ey şuh !

Haşmet gibi bir nusha-yı irfan ele girmez .

(Haşmet).

 

 

Ehl-i kemâl ile cefâ çekmek
Yeğdir câhil ile safa sürmeden…

AŞIK SEYRANİ

 

Aşk beni ârif etti
İnceltti zarif etti
Ben aşkı bilmez idim
Aşk beni târif etti

Mevlâna Celaleddin-i Rûmi

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*