Son Haberler
Anasayfa / atölye / HİKAYE-ROMAN KURAM KİTAPLARI LİSTESİ

HİKAYE-ROMAN KURAM KİTAPLARI LİSTESİ

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

 

1.Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitapevi

2.Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları

3.Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman, İletişim Yay.,

4.Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitapevi,

5.Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı 5. Cilt (Hikâye, Roman), T.E.V. Yay.,

6.İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yay.,

7.Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, İnkılap Kitabevi

8.Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, İstanbul Matbaası

9.Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri, Dergâh Yay.,

10.Refika Taner-Asım Bezirci, Seçme Hikâyeler, Kaya Yay.,

11.Refika Taner-Asım Bezirci, Seçme Romanlar, Kaya Yay.,

12.Güzin Dino, Türk Romanın Doğuşu, Agora Kitaplığı,

13.Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İletişim Yay.,

14.Berna Moran, Edebiyat Üzerine, İletişim Yayıncılık

15.Peyami Safa, Sanat-Edebiyat-Tenkit, Ötüken Yay.,

16.Cemil Meriç, Kırk Ambar, İletişim Yay.,

17.Murat Belge, Sanat ve Edebiyat Yazıları, İletişim Yayıncılık

18. Fethi Naci, Yüzyılın 100 Türk Romanı, İş Bankası Kültür Yay.,

19. Füsun Akatlı, Öykülerde Dünyalar, Boyut Yayın Grubu

20.Füsun Akatlı, Bir Pencereden, Adam Yay.,

21.Asım Bezirci, 1950 Sonrasında Hikayecilerimiz, Evrensel Basım Yayın

22.Orhan Pamuk, Saf ve Düşünceli Romancı, İletişim Yay.,

23.Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İletişim Yay.,

24.Yıldız Ecevit, Kurmaca Bir Dünyadan, İletişim Yay.,

25.Rasim Özdenören, Ruhun Malzemeleri, Risale Yay.,

26.Jale Parla, Don Kişot’tan Bugüne Roman, İletişim Yay.,

27.Jale Parla, Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım, İletişim Yay.,

28.Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yay.,

29. Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, Everest Yay.,

30.Nurdan Gürbilek, Mağdurun Dili, Metis Yay.,

31.NurdanGürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark, Metis Yay.,

32.Savaş Arslan, Melodram, LM Yay.,

33.Ünal Aytür, Henry James ve Roman Sanatı, YKY

34.Ahmet Ö. Evin, Türk Romanının Kökenleri ve Gelişimi, Agora Kitaplığı,

35.Hakan Sazyek, Roman Terimleri Sözlüğü, Hece Yay.,

36.Necmettin Türinay, Geleneğin Dünyası, Yeniliğin Ufukları, Akçağ Yay.,

37.Sevim Kantarcıoğlu, Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm, Akçağ Yay.,

38.Tomris Uyar, Kitapla Direniş, YKY.,

39.Prof. Dr. Hüseyin Salihlioğlu, 20.Yüzyıl Edebiyat Sanatı, İmge Yay.,

40.Gürsel Aytaç, Felsefi Roman, Phoenix Yay.,

41.Necati Mert, Öykü Yazmak, Hece Yay.,

42.Orhan Duru, Öykü Yazmanın Sırları, Karakutu Yay.,

43.Orhan Okay, Sanat ve Edebiyat Yazıları, Dergâh Yay.,

44.Mehmet Rifat, Metnin Sesi, İş Bankası Kültür Yay.,

45.Mehmet Rifat, Roman Kurgusu ve Yapısal Çözümleme, YKY.,

46.Bülent Aksoy, Hikâye Sanatı Üzerine Yazılar, Pan Yayıncılık

47.Semih Gümüş, Öykünün Kedi Gözü, Can Yay.,

48.Semih Gümüş, Öykünün Bahçesi, Can Yay.,

49.M. Kayahan Özgül, Kandille İskandil, Kitapevi

50.M. Fatih Andı, Roman ve Hayat, Akademik Kitaplar,

51.Cemil Kavukçu, Örümcek Kapanı, Can Yay.,

52.Aysu Erden, Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Gündoğan Yay.,

53.Feridun Andaç, Romanda ve Öyküde Gerçeklik Arayışları, Varlık Yay.,

54. Feridun Andaç, Öykü Yazmak Hikâye Anlatmak, Ceres Yay.,

55.İshak Reyna, Yazarın Kuramı – Eserimi Nasıl Yazdım?, İletişim Yay.,

56.Jale Özata Dirlikyapan, Kabuğunu Kıran Hikâye, Metis Yay.,

57.Mehmet Tekin, Roman Sanatı 1, Ötüken Neşriyat

58.Hasan Ali Toptaş, Harfler ve Notalar, Doğan Kitap,

59.Ali Haydar Haksal, Öykü Ağacı, İz Yay.,

60.Mehmet Narlı, Roman Ne Anlatır, Akçağ Yay.,

61. Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, Kaknüs Yay.,

62.Hüseyin Su, Öykümüzün Hikâyesi, Hece Yay.,

63.Zeynep Zafer, Anton Çehov’un Öykü Sanatı, Cem Yay.,

64.Yavuz Demir, Anlatıcılar Tipolojisi, Dergâh Yay.,

65.Yavuz Demir, Hayat Böyledir İşte Fakat Hikâye, Hece Yay.,

66.Ramazan Kaplan, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Akçağ Yay.,

67.Şaban Sağlık, Popüler Roman Estetik Roman, Akçağ Yay.,

68.Şaban Sağlık, Hikâye/anlatı/yorum, Hece Yay.,

69.Hasan Boynukara, Romanda Bakış Açısı ve Anlatılış, Boğaziçi Yay.,

70. Ramazan Korkmaz-Mutlu Deveci, Küçürek Öykü, Grafiker Yay.,

71.Veli Uğur, 1980 Sonrası Türkiye’de Popüler Roman, Koç Üniversitesi Yay.,

72.Murat Gülsoy, Büyübozumu – Yaratıcı Yazarlık, Can Yay.,

73.Behçet Çelik, Ateşe Atılmış Bir Çiçek, Can Yay.,

74.Alim Kahraman, Bir Duyarlığın Çağdaş Biçimleri, Akabe Yay.,

75. Cemal Şakar, Edebiyat Ne Söyler, İz Yay.,

76.Cemal Şakar, Yazı Bilinci, Hece Yay.,

77.Mustafa Zeki Çıraklı, Anlatıbilim, Hece Yay.,

78.Ertan Örgen, Öykümüzün İzinde, İz Yay.,

79. Pelin Aslan Ayar, Fantastik Roman, İletişim Yay.,

80.Dr. Oktay Yivli, Kısa Öyküde Yöntem, Çizgi Yay.

81.Alpay Doğan Yıldız, Hikâye İncelemeleri, Dergâh Yay.,

82.Ercan Yıldırım, Modern Türk’ün Hikâyesi, Elips Kitap,

83.Abdullah Harmancı, Kurmacanın Büyüsü, Profil Yay.,

84. Necati Tonga, Yaşayan Hikâyemiz, Kesit Yay.,

85.Zekiye Antakyalıoğlu, Roman Kuramına Giriş, Ayrıntı Yay.,

86.Selim Somuncu, Romanda Bilgi İktidar İdeoloji, Hece Yay.,

 

NECİP TOSUN

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*