Son Haberler
Anasayfa / şiiristan (sayfa 20)

şiiristan

DÜŞLER DÜNYASI

Düşler rıhtımında sevecen kuşlar Pembe şafaklara yelken açıyor Billûr kadehlerde renklenen düşler Gül bahçelerine ümit saçıyor İhtiyar dallarda taze yasemin Hayal iklimlerinin şen habercisi Susmuş şarkısı gamın kederin Ebedî güneşler dağıtmış sisi Küçük istasyonlarda hızlı trenler Pembe şafaklara doğru koşuyor Bahar sevincinde güller gülşenler En esmer bulutlar şimdi hep nur taşıyor. İlhan Geçer Devamını Oku »

GAZEL

Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma Gâhîce uyandıkça şebistân-i safâda Şol gice olan sohbet-i hem-vârı unutma Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza Ne zehr içer dîde-i bî-dârı unutma Kâküllerini şâneye çektikçe seherler Yâdına getür, kalb-i dil-efkârı unutma Ayînede gördükçe, kaçan, hasta nigâhın Lûtfeyle tabibâ, men-i bîmârı unutma Ahvâlimi yazdım, bütün evrâk-ı dilimde Destindeki mecmua-yi nâçârı ... Devamını Oku »

MADEM Kİ

MADEM Kİ Madem ki istiyorsun vazgeçerim şarkıdan, Mademki istiyorsun yüzüne bakmam bir an, Ve eğer korkuyorsan böyle tesadüflerden, Başka yerden giderim değiştirir yolu ben, Benden sıkılıyorsan eğer demet yaparken, Ben bahçenden kaçarım yeter ki devam et, Eğer çektiğim kürek o tarafa saparsa, Ve senin sularında çalkantılar yaparsa, Ben sularda koşup, suda sekmem sevgilim, Senin sahillerinde kürek çekmem sevgilim… S. R. ... Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR11

Gönül muhabbeti bir adet edinmiş yoksa Ne bende aşk ne sende cemal kalmıştır. (Necati )   Başımızdan hiç heva-yı zülf-i yâr eksik değil : Mürtefi‘ yerdir anın çün rûzgâr eksik değil ! (İkbali)   İdgehde varalım dûlâba dilber seyrine Görelim âyine-i devran neler gösterir ! (Necati)   Ne ele sagar alır çeşmi ne meyhane bilir Sorsan amma yine âlem onu ... Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR10

Ettik o kadar ref’-i taayün ki Neşâtî Âyîne-i pürtâb-ı mücellâda nihanız (Neşâtî)   Ey Neşâtî! Kendimizi ruh iklimlerinde öylesine yitirdik ki, artık gönlün parlak aynalarında bile görünmez olduk. ***   Olmuş o kadar halk-ı cihan mekirde üstad Kim sâbıka-i şöhret-i şeytan unutulmuş (Nâbi)   (İnsanlar hile ve üçkağıtçılıkta o kadar ustalaşmışlar ki, şeytanın bu konudaki şöhreti unutulup gitmiş.) *** Kimdir ... Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR9

Sanman taleb-i devlet ü câh etmeğe geldik Biz âleme bir yâr için âh etmeğe geldik Avnî [Bizim bu âleme makam ve mevki ele geçirmek için geldiğimizi sanmayınız; bir Yâr için âh etmeğe geldik biz.   Yerin od etmedik kim vardır erbâb-ı mehabbette Semenderler gibi uşşâk da sükkân-ı âteşdir (Gönlünde sevgi bulunanlar ateşten uzak olmazlar; o kadar ki –efsâneye göre ateşte ... Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR8

Güzel sevmekte zahid müşkilin var ise bizden sor Bizim ol fende çok tahkikimiz, itkanımız vardır. (Nedim) ***     Çok insan anlayamaz eski musikimizden, Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. (Yahya Kemal) *** Güzellerde olsaydı biraz vefa Olur muydu güzellikleri heba. (Havace) *** Şeb-i Yeldayı muvakkitle, müneccim ne bilsin? Mübtelayı gam’a sor kim geceler kaç saat çeker. *** Geçme ... Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR7

Cümleler doğrudur sen doğru isen Doğruluk bulunmaz sen eğri isen. (Yunus Emre) *** Sirkati şiir edene kati zeban lazımdır Böyledir şer’i belagatte fetavayı sühan. (Sünbülzade Vehbi) *** Güden çoban sürüyü döndürünce ters yöne Geçmez mi sürüdeki topal koyun en öne. (La edri) *** Allah’a sığın şahsi halîmin gazabından Zira yumuşak huylu atın çiftesi pek olur. (Ziya Paşa) *** Ayinesi iştir ... Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR6

Düşenin dostu olmaz demişler düşte görürsün, Sen o zaman dostları, düşte görürsün *** Varlığından şu güzel ülkeyi kurtarsak da Adımından kalan izler, lekedir toprakta. (A.Nihat Asya)   Nerde gölgen, Ey Osman’ın o büyük Çınarından kalan zavallı kütük. (A.Nihat Asya) *** “Suyu yokmuş… bu haliyle ay toprağı neye yarar?” Diyenlere cevap: “Teyemmüm etmeye yarar” (A.Nihat Asya) *** Gün olur… bin giden, ... Devamını Oku »

AH ŞU MISRALAR5

82.Acının vergisini verdik, gülün haracını ödedik Hüznü demirbaş defterinden düşmeye geldi sıra Hilmi YAVUZ   83.İlk taşı kim atsın, erenler atsın Hırsını hedefe gerenler atsın Bağışlar her şeyi bir keman sesi Bu bozkırlar su öğütmez derseniz İsa’yı ağlarken görenler atsın Hüseyin Akın   84.Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına Rızkımı veren Huda’dır kula minnet eylemem… NESİMİ 85.  Bu dünyanın vefasını ... Devamını Oku »