Son Haberler
Anasayfa / şiiristan / AH ŞU MISRALAR8

AH ŞU MISRALAR8

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

Güzel sevmekte zahid müşkilin var ise bizden sor

Bizim ol fende çok tahkikimiz, itkanımız vardır.

(Nedim)

***

 

 

Çok insan anlayamaz eski musikimizden,

Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden.

(Yahya Kemal)

***

Güzellerde olsaydı biraz vefa

Olur muydu güzellikleri heba.

(Havace)

***

Şeb-i Yeldayı muvakkitle, müneccim ne bilsin?

Mübtelayı gam’a sor kim geceler kaç saat çeker.

***

Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni,

Yatma tilki gölgesinde ko yesin aslan seni.

***

Miyanı gütüguda bedmeniş iham eder kubbun

Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler.

(Koca Ragıp Paşa)

***

Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm

Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm.

***

Sakın terki edepten kuy-i mahbubi Hüdadır bu

Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa’dır bu.

(Nabi)

***

Cihanda âdem olan bî gam olmaz

Anınçün  bî gam olan âdem olamaz.

(Necati)

***

Âdem odur ki adını alemde andıra

Alemde ad kalır âdem gelir gider.

(Âdem Dede)

***

Sanma âlemde gerektir âdemi, insan olur

Kimisi insan olursa kimisi şeytan olur.

***

Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi

Âdem âdem olmayınca netsin âdem âdemi.

(Ziya Paşa)

***

Ağlamak göründü gönül, ağlayalım seninle

İnlemek göründü gönül inleyelim seninle.

(Aziz Mahmud Hüdayi)

***

Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede Hak

Padişah girmez saraya, hane mamur olmadan

***

Bir ah ettim derinden

Yer oynadı yerinden.

***

Cüzi akıl, söz ve işlerimizde bize delil olur

Ama Allah bahsinde değeri sıfır olur.

Mevlana)

***

Subh dem dönse n’ola mihr-i cemale lale,

Oldu mazhar-ı aded-i ismi celale “Lale”.

(Ref’i Kâlâyi)

***

Efendi ne isterse etmek gerek

Kuluz biz düşer mi sual etmek.

(İzzet Molla)

***

Arif isen bir gül yeter kokmağa

Cahil isen gir bahçeye, yıkmağa.

(La edri)

***

Sanma ey hace ki senden zer-u sim isterler

“Yevme La yenfeu’da” kalbi selim isterler.

***

Ekmeyen biçmedi bu mezrada elhasıl

Kime lazım ekmek, ona lazım ekmek.

(Akbıyık Sultan)

***

Hırlaşır bir lâşeye üşüşmüş nice yüz bin kılab

Biz de pay almak için geldik bu kavga üstüne.

(Hüdai)

***

 

Günlerdir almadım senden ne bir mektup, ne bir haber

Kaldır nikabını, göster cemalini ey vefasız dilber.

(Havace)

***

İlim bir hucce-i bî sahildir

Anda alim geçinen cahildir.

(Nabi)

***

Bizler mi vakti hoşça geçirmekteyiz bu gün

Şüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi?

(Yahya Kemal)

***

Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere

Onlardır ancak el verecek kimse sizlere.

(Yahya Kemal)

***

Uğrarız sadmesine her gelenin

Bu da bir çiftesi hergelenin

***

Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi

Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi

***

Güzellerde vefa olmaz demek yanlış ey Baki,

Olur vallahi billahi hemen yalvarı görsünler.

(Baki)

***

Bende yok sabru sükûn, sende vefadan zerre,

İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre.

(Nâbi)

***

 

Sefinenin başı girerse limana,

O memduhun ismi çıkar meydana.

(Sü-leyman)

***

Erbabı teşaur çoğalıp şair azaldı,

Yok öyle değil şairin ancak adı kaldı.

(Muallim Naci)

***

 

 

Hoş olur gecede mey sohbeti mehtab olıcak

Nursun meclise gel kim demişiz sana mâh sana.

(Necati)

***

Yahya’yı yar ağlatırsa gam değil,

Müşkil budur ki düşmanı nadanı güldürür.

(Şeyhülislam Yahya)

***

Aşk cellâdından ne çıkar, mademki yar vardır,

Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır ….

(Sezai Karakoç)

***

Kula bela gelmez Hak yazmadıkça,

Hak bela yazmaz kul azmadıkça.

***

Gam değil amma bu mülkün böyle elden gitmesi,

Gitgide zulüm etmeye elde ahali kalmıyor.

(Şair Eşref)

***

Bir demet reyhan verseler bülbüle

Koklamaz onu yine gider dikenli bir güle.

***

Gülün güzelliğini bülbülden öte kim bilir?

Benim âb-ı hayatım senin bitmez sevgindir.

***

Aşk odu evvel düşer maşuka, ondan aşığa

Şem’i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi.

***

 

Pişkinin halini anlayamaz ham,

Kısa kesmek gerek sözü vesselam.

***

Nesimi’ye sordular kim yârin ile hoş musun?

Hoş olam ya olmayayım ol yar benim kime ne?

(Nesimi)

***

Bed asla necabet mi verir hiç üniforma

Zerdüz palan ursan eşek yine eşektir.

(Ziya Paşa)

***

 

Ayıttı ol Peri bir gün düşüne girurem bir şeb,

Sevincimden nice yıllar geçiptir görmedim uyku.

(Zati)

***

Eksik olamaz gamımız bunca ki bizden ham alıp

Her gelen gamlı gider şad gelip yanımıza.

(Fuzuli)

***

Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı

Söndürme özelinle yandırdığın cerağı.

(Fuzuli)

***

Eylesen tutiyi talimi edayı kelimat

Sözü insan olur ama özü insan olmaz.

(Fuzuli)

***

Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr

Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim.

(Ahmet Paşa)

***

Kabiliyet dâd-ı Hak’tır her kula olmaz nasip

Sad hezâr terbiye etsen bî-edep olmaz edîp.

(Lâ edri)

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*