Son Haberler
Anasayfa / şiiristan / AH ŞU MISRALAR7

AH ŞU MISRALAR7

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

Cümleler doğrudur sen doğru isen

Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

(Yunus Emre)

***

Sirkati şiir edene kati zeban lazımdır

Böyledir şer’i belagatte fetavayı sühan.

(Sünbülzade Vehbi)

***

Güden çoban sürüyü döndürünce ters yöne

Geçmez mi sürüdeki topal koyun en öne.

(La edri)

***

Allah’a sığın şahsi halîmin gazabından

Zira yumuşak huylu atın çiftesi pek olur.

(Ziya Paşa)

***

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz,

Şahsın görünür, rütbe-i aklı eserinde.

(Ziya Paşa)

***

Milyonla çalan mesned-i izzette şerefaz

Birkaç kuruşu mürtekibin cây’i kürektir.

(Ziya Paşa)

***

Söz bilirsen söyle senden ibret alsınlar

Söz bilmezsen sükût eyle seni insan sansınlar.

***

Muradını anlarız ol gamzenin izanımız vardır,

Belî söz bilmeyiz ama biraz irfanımız vardır.

(Nedim)

***

Gülü vermen için gülü vermem mi gerek

Haydi gülüm gülüver de, gülü vereyim.

(Havace)

***

Pek tabi olmaya gelmez terbiyesiz derler

Pek samimi olmaya gelmez saygısız derler.

(C.Şehabeddin)

***

Gafletlere, zilletlere, zulmetlere lanet

Sen doğ bize, sen doğ bize ey fecri hakikat.

(Tevfik Fikret)

***

Bir mevsimi baharına geldik ki alemin

Bülbül hamuş, havz teki, gülistan harab.

(İzzet Molla)

***

Pür ateşim açtırma benim ağzıma zinhar

Zalim söyletme derunumda neler var.

***

Bir saçı Leyla’ya mecnun’dur deyu

Yazmışlar defteru divane beni.

(Dertli)

***

Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek

Bize heyecan verir bir parça kırık çini.

(F.N.Çamlıbel)

***

Bazen gönül dalar suların musikisine

Bazen Yesari hatlarının en nefisine.

(Yahya Kemal)

***

Mende Mecnundan fuzun âşıklık istidadı var

Aşıkı sadık menem, Mecnun’un ancak adı var.

(Fuzuli)

***

Bir kadehle sâki gamdan azad eyledi

Şad olsun önlü onun gönlümü şad eyledi.

(Hoca Dehhani)

***

Ger derse Fuzuli ki güzellerde vefa var

Aldanma ki şair sözü elbette yalandur.

(Fuzuli)

***

 

 

Sen Ahmedü Mahmudu Muhammedsin efendim

Hak dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim.

(Şeyh Galib)

***

Mâh-ı muharrem oldı meserret haramdır

Matem bugün şeriate bir ihtiramdır.

(Fuzuli)

***

Öyle zaif kıl tenimi firkatinde kim

Vaslına mümkün ola yetürmek saba beni.

(Fuzuli)

***

Ben akıldan isterim delalet

Aklım bana gösterir dalalet.

(Fuzuli)

***

Zülfüne kalsa perişan eylemezdi dilleri

Anı da tahrik eden bâd-ı sabadır.

(Fuzuli)

***

Aşk icre azab olduğun andan bilirim ki,

Her kimse ki âşıktır, işi ahu figandır.

(Fuzuli)

***

Ne yanar kimse bana âteşi dilden özge

Ne açar kapım bad-ı sabâdan gayrı.

(Fuzuli)

***

Mecnun ile bir mektebi-i aşk icre okuduk

Ben Mushafı hatmettim, o Leyli’de kaldı.

(Fuzuli)

***

Masivadan el çekip mahlukattan ümit kes

Virdin olsun her nefes “Allah bes, baki heves”

(La edri)

***

Başında aklı olan ücrete amel etmez

Huriyle aldanmaz, göz ile kaştan geçer.

(Yunus Emre)

***

Gül gülse daim, ağlasa bülbül aceb değil,

Zira kimine ağla demişler, kimine gül.

(Baki)

***

Gözlerime bak, orada görürsün hep vefayı

Hem yârimin bana ettiği her cevrü cefayı.

(Havace)

***

Gazel bildürür şairin kudreti

Gazel arturur nazımın şöhretin

***

Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile

İstemem sensiz olan sohbeti yaran bile.

(Neşati)

***

Câm-ı cem nûş eyle ey Cem bu firengistandır

Her kulun başına yazılan gelür  devrandur.

(Şehzade Cem)

***

Vech-i Yeldanın kıymetini sarhoş ne bilsin

Sen onu aşık olmuş biçare mecnuna sor

.(Havace)

***

Gör zahidi kim sahibi irşad olayım der

Dün mektebe vardı bugün üstad olayım der.

(Ruhi)

***

Çin ellerinin çok gözü ahuların övme

Ey hâce bu rum elleridir, bunda neler var.

(Ruhi)

***

 

 

Kimdir bizi men eyleyecek dârı cinandan

Mevrusu pederdir gireriz hane bizimdir.

(Nabi)

***

Onlar bana vurgun

Ben ona meftun.

(Havace)

***

Göz gördü gönül seni sevdi ey yüzü mâhım

Kurbanın olam var mı benim bunda günahım.

(Nahifi)

***

Haddeden geçmiş nezaket yâl-u bal olmuş sana

Mey süzülmüş şişeden ruhsarı al olmuş sana.

(Nedim)

***

Dikkatler ile seyrederiz yari serapa

Görmez mi idik biz de eğer olsa vefası.

(Baki)

***

Avazeyi bu âlemde Davud gibi sal

Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş.

(Baki)

***

Ey Necati, yürü sabreyle elinden ne gelir

Hublar, cevr-u cefayı kime öğretmediler.

(Necati)

***

Nabi ile ol afetin ahvalini naklet

Efsane-i Mecnun ile Leyla’dan usandık.

(Nabi)

***

Ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamız var,

Ne dergâhı Huda’dan maada bir ilticamız var.

(Nefi)

***

Varalım bir iki gün zikredelim Mevla’yı

Bize ısmarladılar mı bu yalan dünyayı.

(II.Murat)

***

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*