Son Haberler
Anasayfa / atölye / CEVİZ HİKAYESİ İNCELEMESİ

CEVİZ HİKAYESİ İNCELEMESİ

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

CEVİZ

On beş günden beri köyden köye dolaşıyoruz. Bu köylerin her biri, öbüründen daha hüzünlüdür. Yorgunluk bir taraftan, gönlümüzdeki hüzün öbür taraftan, âdeta nihayeti yok bir gurbet ve sürgün yolunda gibiyiz. Eski hayatımız, arkamızda bıraktığımız alışkanlıklar, ilişkiler bize bir başka asra ait efsaneler şeklinde görünüyor. Bir daha eski hâlimize dönecek miyiz? Bu gamlı seyahat günün birinde nihayete erecek mi? Buna hiç ihtimal vermiyoruz. Mutlaka ya bir köyün ya o köyün dere ve bayırlarından biri içinde can vereceğiz gibi bir hisle doluyuz. Harbin bir ateş sağanağı hâlinde savurarak, yakarak, yıkarak üstünden geçtiği bu yerlerde genellikle hayalen tasavvur ettiğimiz ahiret âlemini, cennetle cehennem ortasındaki cansız ahiret âlemini buluyoruz ve zannediyoruz ki hepimiz yerin altından yürüyoruz. Felaketle, meşakkatle, zahmet ve elemle o kadar haşır neşir olmuşuz ki açlık ve susuzluk gibi şeyler bizi artık korkutmuyor… Birlikte taşıdığımız nevaleler çoktan tükenmiştir; uğradığımız izbelerde ise yiyecek bulmak kabil değildir. Zira bu yerlerde oturanlar tam bir aydan beri, iki taş arasında öğüttükleri ve bir yutulmaz sert hamur hâline koydukları yarı yanmış, yarı kül olmuş buğday taneleriyle geçiniyorlar.

Böyle, manen bozgun, yılgın ve bedenen bitkin bir hâlde, bir akşamüstü, altı saat mütemadiyen yol aldıktan sonra bir köye varıyoruz… Mevsim sonbahar, hava soğuktur. Anadolu’nun sonbahar soğukları nasıl şeydir, bilir misiniz? Ah, Tanrı’m Anadolu’nun soğuk sonbahar soğukları… Bu, insana manevi bir eza veren ve başa kömür gibi vuran acayip bir soğuktur. Vardığımız köyün girişinde bir bulanık su birikintisi var ki hayvan leşleriyle doludur. Burnumuz artık koku almıyor fakat altımızdaki atlar henüz bizden daha çok hassastır, yanı başlarındaki leşleri hisseder etmez birdenbire dolu dizgin koşmaya başlıyorlar. İşte, böyle koşarak bir taş yığınının içine düşüyoruz. Zaten, köy dediğin yer hep bu taş yığınlarından ibarettir. Bütün gece, burada nasıl barınacağız? Acaba hiç üstü kapalı bir ev, bir dam altı bulamayacak mıyız? Ne gezer! Atlarımızdan inip kendilerine bir koğuk arayan kurtlar gibi dolaşıyoruz; her yere, her köşeye başvuruyoruz; ikide bir kül veya bir toprak yığınının yahut da bir duvar bakiyesinin üstüne çıkıp etrafa bağırıyoruz:

“Yahu, kimseler yok mu?”

İşte biz, kim bilir kaçıncı defa böyle yüksekten bağırdığımız sırada idi ki taş yığınlarının arasından dokuz on yaşlarında bir çocuk başı göründü ve uzun bir müddet bizi hayretle, korku ile seyrettikten sonra yavaş yavaş, ağır ağır, bir yaşlı adam ağırbaşlılığıyla bize doğru ilerlemeye başladı. Bu çocuk kız mı, erkek mi? Tahmin olunamıyordu; ensesine kadar uzamış, rengi şüphe uyandıran ve âdeta kirli bir yığın yün şekline girmiş saçları vardı ve içine parça parça bir eski gömleğin etekleri tıkılmış renkli basmadan bir don giyiyordu, ayakları başı gibi çıplaktı. Henüz insana alışmamış bir ürkek hayvan yavrusu tavrıyla yanımıza yaklaştı; bir müddet şaşkın, yüzümüze baktı ve kendisine bir şey söylememizi bekledi:

“Çocuğum, sen burada yalnız mısın?”Kafasını iki defa yukarıya doğru salladı:

“Hayır” dedi,

“Dedemle ablam ta şuracıkta…”

“Köyde başka kimse yok mu?”

Çocuk etrafına bakındı:

“Hep gittiler, hep gittiler…” dedi.

“Yani, burada üstü örtülü sağlam kalmış bir ev yok mu?”

Bu sualimiz üzerine köylü yavrusu hiç unutamayacağım bir tebessümle gülümsedi, bir çırpıya benzeyen kolunu sol tarafta bir yere uzattı:

“Aha, şurada bizim ev var.” dedi.

“Haydi, göster bakalım sizin evi!..

”Çocuk önümüze düştü, kırk elli adım ötede kısmen toprağa gömülmüş, ini andıran bir odaya vardık. Burası yarı karanlıktı ve birtakım şüpheli kokular ile doluydu. Kimse var mı idi? En önce hiçbir şeyin farkına varamadık fakat gözlerimiz biraz karanlığa alışır alışmaz odanın içinde bir iki vücudun kımıldadığını gördük; daha sonra bunlardan birinin bir kadın, diğerinin bir ihtiyar adam olduğunu sezdik. Birçok paçavra kümeleri arasında büzülüp oturmuş bu iki insan, bir müddet, hiç seslerini çıkarmadılar, neden sonra ihtiyar titrek bir sesle:

“Hoş geldiniz, buyurun!” dedi.

O vakit içimizden biri:

“Baba, kusura bakma, sizi rahatsız ettik. Uzun yoldan geliyoruz, çok yorulduk, geceyi şöyle böyle yanınızda geçirmeye müsaade edin.” dedi. Gittikçe yüzü ve eşkâli daha iyi görünmeye başlayan ihtiyar şaşkın şaşkın bir, yanındaki kadının, bir de bizi getiren çocuğun yüzüne baktı:

“Burada mı, nasıl?” dedi.

Dizlerini dikmiş ve kolları dirseklerinden itibaren dizlerinden aşağıya sarkmış anlatılmaz acayip bir vaziyette oturuyordu. Kadın ise kısmen arkası bize dönük ve yüzü duvara çevrik, âdeta, gelişimizden kızmış gibi görünüyordu. Anadolu kadınlarının yabancı erkekler önünde daima bu tavrı takındıklarını bildiğimiz için bundan o kadar alınmıyoruz fakat ihtiyarın “Burada mı, nasıl?” sözünden bir  hoşnutsuzluk sezmemek mümkün değildi. Dedik ki:

“Ne olur babacığım, biz de Müslümanız, sizin dertlerinizi dinlemek ve hâlinize bir çare bulmak için on beş yirmi günden beri buralarda dolaşıyoruz. Bir gececik büzülüp kalırız. Hem de size, sizin köye dair konuşuruz.”İhtiyar, eliyle yanındaki kadını gösterdi:

“İşte, bu biliyor, bu anlatsın.”Bu söz üzerine, üstünde oturduğu paçavra yığınlarından hiç farkı olmayan kadın, ilk defa olarak başını çevirip bize baktı. Yüzü taze ve güzeldi, henüz çocukluktan çıkmış bir genç kız olduğuna hiç şüphe yoktu. Birdenbire laubalileşen, samimileşen bir tavırla:

“Gelin, ayaklarıma bakın.” dedi.

Evvela bu sözün manasını anlayamadık fakat ne vakit ki hepimiz birden eğilip ayaklarını ta dizlerine kadar saran kirli bezleri birer birer çözdük, o vakit, iki yanmış odundan hiç fark edilmeyen kötürüm bacaklarını gördük. Derhâl maksadının ne olduğunu anladık ve evvelden neticesini keşfettiğimiz feci macerasını dinlemeye başladık. Gayet tatlı, sakin, heyecansız bir sesle anlatıyordu. Ara sıra ihtiyar, bir hıçkırığa benzeyen sedasıyla, ona unuttuğu bazı noktaları hatırlatıyor; şunu da söyle, bunu da söyle diyordu ve çocuk hepimizin ortasında ayakta duruyordu. Lakin, nasıl oldu bilmem? İçimizden biri birden birebir kadın gibi ağlamaya başladı. Ve hepimizin gözleri sulandı. O zaman ihtiyar adam genç kızın omzunu dürttü:

“Yeter, gayri yeter! Efendinin yüreğine dokundun.” dedi.

Bu hareketi ve bu sözü asla unutmayacağım. Bu felaket ve sefalet ortasında, hayatın bu kadar cevrini görmüş ve iki ayağı birden çukura girmiş bu ihtiyarın kalbindeki bu büyüklük ve bu merhamet kabiliyeti nereden geliyordu? Ben bunu düşündüğüm sırada bir de baktım ki ayakta duran küçük çocuk odanın diğer bir köşesine sokuldu, yere eğildi, orada bir müddet bir şeyler aradı; sonra, küçücük avuçları cevizlerle dolu bize doğru geldi; hiçbir şey söylemeksizin cevizleri önümüze bıraktı; tekrar gitti, yine iki avucu dolu olarak geldi, onları da önümüze boşalttı. Biz, bir susan kıza, bir başı titreyen ihtiyara, bir de karşımızdaki kabahat işlemiş bir insan vaziyetiyle, mahcup ve muhteriz duran çocuğa baktık:

“Yavrum, bu cevizler ne olacak?” dedik.

Çocuk cevap vermedi, önüne baktı. İhtiyar, bir ağa tavrıyla;

“Yiyin, yiyin! Kusura bakmayın.” dedi.

O günden beri ceviz namı verdiğimiz, sert ve kuru meyve, bana, ulvi bir şeyin timsali gibi görünüyor.

 

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU

 

DIŞ YAPI:

Hikayenin Adı:Ceviz (Milli Savaş Hikayeleri)

Yazarın Adı:Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Baskısı/Boyutu: İletişim Yayıncılık/Y.Karaosmanoğlu Bütün Eserleri Dizisi

Ön Söz:

Her biri başka yeri,başka kişileri,başka kişileri, başka olayları konu edinen bir yandan da sonu gelmez  ve umutsuz bir anlayışı  dile getiren hikayeler…Güzel  ve büyük yurdunu  yitiren Hamdi,kocası aramak için İstanbul’a gelen Ödemişli zavallı kadın her şeyi  allak bullak eden yurdu gurbete çeviren savaş ve geride kalanların hayatı.

Yazarın Yaşamı , Yaşadığı Dönem ve Eseleri:

27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu.13 Aralık 1974’te Ankara ‘da öldü. Yazar,diplomat, politikacıdır. Bir süre Mısır’da  bulunmuş. İkinci  Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a geldi.Fecri Ati Topluluğuna katılmıştır.Çocukluğundan başlayarak babasının zengin kütüphanesinden yararlanmıştır.Yazarlığa  Servet-i Fünun, resimli kitap dergilerinde başladı.Fecri Aticilerin sanat kişiseldir görüşünü paylaştığı ve sanat için sanat yaptığı bu ilk dönemde Nirvana adlı bir oyun ,makaleler,oyunlar denemeler,öyküler yazdı. Balkan Savaşı  ve Birinci Dünya Savaşı’nda ülkenin içinde bulunduğu o koşullar sanat anlayışının gelişmesine yol açtı.Sanatın toplumsal işlevine de ağırlık verdi.Ziya Gökalp’in etkisi ile  Yeni Lisan ve Milli Edebiyat Akımını benimsedi.Daha çok romancı ve öykücü yönüyle ortaya çıktı.Balzac ve Zola ‘dan etkilendi.

Eserleri:

Roman

Kiralık Konak

Nur Baba

Hüküm Gecesi

Sodom ve Gomore

Yaban

Ankara

Bir Sürgün

Panaroma

Hep O şarkı

Öykü:

Bir Serencam

Rahmet

Milli Savaş Hikayeleri(1947)

Şiir:

Erenlerin  Bağından

Okun Ucundan

Oyun:

Nirvana

Anı:

Zoraki diplomat

Anamın Kitabı

Vatan Yolunda

Politikada Kırk Beş Yıl

Gençlik ve Edebiyat Hatıraları

Monografi:

Ahmet Haşim

Atatürk

Makale:

Kadınlık ve Kadınlarımız

Seçme Yazılar

Ergenekon

 

Hikayenin İç Yapısı:

Tema:Milli Mücadele

Ana fikir:Milli Mücadelede Anadolu ,Anadolu’nun Durumu ve Anadolu İnsanı

 

İleti:Savaş maddi ve manevi olarak yıpratabilir lakin vicdanımıza, insanlığımıza ,bizi biz yapan değerlerimize zarar vermemeli.

Özet:

Savaşın getirdiği bir yıkım ve o yıkımın insanları. Cephede o mücadeleyi veren Anadolu insanının unutulmuşluğu, çaresizliği kaleme alınmıştır.Ama bu yıpranmışlığın arkasında koca yürekler yatar ,o yürekler vatanları için,dinleri için,imanları için kocaman çarpar.Sonu ne olursa olsun Anadolu insanı olmaktan vazgeçmeyen bir milletin dramı anlatılmıştır.

 

Hikayenin Türü:Tarihi(Durum Hikayesi)

Vak’alar:

1.Vaka:

İsmi verilmeyen birkaç insanın Anadolu yolculuğu ile başlıyor. Köy Köy dolaşıp bir gece misafir kalabilecek yer arıyorlar.

2.Vaka:

Bu insanlar en sonunda köyün birinde küçük bir çocukla karşılaşıyorlar. Çocukla aralarındaki diyalog sonucu kalabilecekleri yer bulabileceklerini düşünüyorlar.

3.Vaka:

Çocukla  birlikte çocuğun evine gidiyorlar ve dede eve almakta temkinli davranıyor. Kendilerini tanıtmaları sonucu ve çocuğun iknası ile misafir olarak kabul ediliyolar.

5.Vaka:

Evdeki genç kızın yaşam hikayesini öğrenmeleri ve çocuğun ütün bunların üstüne Anadolu insanın misafirperverliğini göstererek ceviz ikram etmesi ile biter.

Kişiler:

Dede

Erkek Kardeş

Abla

Köye gelen birkaç  misafir

İnsan İlişkileri:

Olaylar yoğun ve karmaşık değil.Durağan tiplemeler ve olaylar söz konusu.Zaten olay örgüsü d hareketli değil.Dede ve torunlardan oluşan bir aile ve onlara gelen misafir ile aralarında geçen muhabbet söz konusu.Anadolu insanın misafirperverliği bu ilişkide gördüğümüz en önemli noktadır.

Zaman:

Kurtuluş Savaşı Yılları(1914-1918)

Hikayenin yazıya geçtiği tarih:

1947

Mekan:

Anadolu’nun herhangi bir köyü mekan tam olarak belli değil.

Dil:Yalın,anlaşılır,günümüz Türkçesiyle yazılmış hikaye.

Dil Saptamaları:

Küfür yoktur. Örtük mesaj vardır Anadolu insanının durumunu gözler önüne sererek özeleştiri yapmamızı sağlar.

Çevre:Anadolu insanı ve Anadolu

Roman Ekolu:Realizim ve Naturalizim

Düşüncelerim:

Yazar diğer hikayelerinde olduğu gibi bu hikayesinde de Anadolu’nun durumunu gözler önünü sererek sanat toplum için mesajını vermiştir. Hikayede küfre, argoya yer vermemesi Türkçeyi akıcı ve güzel kullanması ile ustalığını eserine yansıtmış.Tarihi bir belge değil fakat her satırı tarih kokan hikayesi bizi Milli Mücadele yıllarına alıp götürebilecek kapasiteye sahip.Fakat bunu durağan bir şekilde yapması tek eleştiri noktam olacak.

 

 

 

 

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*