Son Haberler
Anasayfa / şiiristan / ETME EYLEME

ETME EYLEME

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

daha allah ile cihan yok iken
biz anı var edip ilan eyledik
hakka hiçbir layık mekan yok iken
hanemize aldık mihman eyledik
kendisinin ismi henüz yok idi
ismi şöyle dursun cismi yok idi
hiçbir kıyafeti resmi yok idi
şekil verip tıpkı insan eyledik
allah ile burda birleştik
noktai amaya girdik yerleştik
sırrı küntü kenzi orda söyleştik
ismi şerifini rahman eyledik
aşikar olunca zatü sıfatı
kün dedik var ettik bu semavatı
birlikte yarattık hep kainatı
namü nişanı cihan eyledik
yerleri gökleri yaptık yedi kat
altı günde tamam oldu kainat
yarattık içinde bunca mahlukatı
erzakını verdik ihsan eyledik
asılsız fasılsız yaptık cenneti
huri gılmanlara verdik ziyneti
tülü vaatlerle her bir milleti
sevindirip şadü handan eyledik
bir cehennem kazdık gayetle derin
laf ateşi ile eyledik tezyin
kıldan gayet ince kılıçtan keskin
üstüne bir köprü mizan eyledik
gerci kün emriyle var oldu cihan
arşı kürsü gezdik durduk bir zaman
boş kalmasın diye bu kevnü mekan
ademin halkını ferman eyledik
irfan olan bilir sırrı müphemi
izhar etmek icin ismi azamı
çamurdan yogurduk yaptık ademi
ruhumuzdan bir ruh revan eyledik
adem ile havva birlik idiler
ne güzel bir mekan bulduk dediler
cennetin içinde bugday yediler
sürdük bir tarafa puyan eyledik
adem ile havva dan geldi çok insan
nebiler veliler doldu boşaldı cihan
nuh naciyullah a tufan eyledik
salihe bir deve eyledik ihsan
kayanın içinden çıktı nagehan
pek çokları buna etmedi iman
anları hak ile yeksan eyledik
bir zaman eshabı keyfi uyuttuk
hazreti musayı turda okuttuk
şiti çulha yaptık bezler dokutduk
idrise biçtirip kaftan eyledik
süleymanı dehre sultan eyledik
eyyuba acıdık derman eyledik
yakubu aglattık nalan eyledik
musayı şuayba coban eyledik
yusufu kuyuya attırmış idik
mısırda kul diye sattırmış idik
zelihayı ona cattırmış idik
zellesinden bendi zindan eyledik
davut peygambere çaldıttık udu
kazandan kurtardık lut ile hüdu
bak ne hale koyduk narı nemrudu
iprahime bagu bostan eyledik
ismaile bedel cennetden kurban
gönderdik şad oldu halil ür rahman
blıgın karnını bir hayli zaman
yunus peygambere mekan eyledik
bir mescide sokduk meryem anayı
perdesiz dogurtduk orda isayı
bir agac içinde zekeryayı
biçtirip kanına rızan eyledik
beyti mukaddeste kudüs şehrinde
nehri şeria da erden nehrinde
tathir etmek için günün birinde
yahyayı isayı üryan eyledik
böyle cilvelerle vakit gecirdik
bu enbiya ile çok iş bitirdik
başka bir nebiyyi zişan getirdik
anın her nutkunu kuran eyledik
küffarı kureyşi ettik bahane
muhammet mustafa geldi cihane
halkı davet etmekiçin imane
murtazayı ona ihvan eyledik
ana kıyas olmaz asla bir nebi
nebler şahıdır hakkın habibi
biz anı nebiyyi ihsaneyledik
hak muhammet ali ile birleştik
hep beraber kabe kanseyne gitdik
o makamda pek çok muhabbet ettik
leylerel esrayı seyran eyledik
bu sözleri sanma her insan anlar
kuş dilidir bunu süleyman anlar
bu sırrı müphemi arifan anlar
çünkü cahillerden pinhan eyledik
hak ile hak idik biz ezeliden
taruzi eleste kalubeliden
mekanı hüdada bezmi celide
cemalini gördük iman eyledik
vahdet alemini bilmeyen insan
insan suretinde kaldı bir hayvan
bizden ayrı degil hazreti süphan
bunu kuran ile ayan eyledik
sözlerimiz bizim pek muhakkaktır
dogan ölen yapan bozan hep haktır
her nereye baksan hakkı mutlaktır
ahvali vahdeti beyan eyledik
vahdet sarayına girenler için
bu sırrı harabi bilenler için
birlik meydanına cevlan eyledik
harabi

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*